<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Kjørebok for selvstendig næringsdrivende del 1: En introduksjon

Som selvstendig næringsdrivende bruker du kanskje egen bil i jobben? Da er du ikke alene. 14% av alle sysselsatte i Norge driver selvstendig næringsvirksomhet og mange driver innenfor yrker og bransjer som krever mye reising. Hvordan man håndterer denne bilbruken er et stort spørsmål for mange.

I denne artikkelserien går vi inn på hvordan kjøregodtgjørelse og bilkostnader kan håndteres av de som driver for seg selv, samt hvordan elektronisk kjørebok kan være til hjelp.

>> Del 1: Introduksjon
>> Del 2: Hva slags næringsdrivende er du? Dette gir konsekvenser for din kjøregodtgjørelse.
>> Del 3: Møt eksperten fra Autogear

Kjøregodtgjørelse og kjørebok
Du kan ta ut skattefri kjøregodtgjørelse når du bruker din egen bil i jobb. For deg som selvstendig næringsdrivende betyr det at kjøregodtgjørelsen din skal trekkes fra inntektene dine før du skatteberegnes. Det er visse begrensninger knyttet til dette - det kommer vi tilbake til.

En kjørebok fungerer i den forbindelse som dokumentasjon for regnskapsfører, revisor og skattemyndigheter for å dokumentere kjøringen din i arbeidssammenheng. Kjøreboken skal inneholde opplysninger om når, hvor og hvor langt du har kjørt. Du skal også spesifisere formålet med reisen.

Med en elektronisk kjørebok registreres alle nødvendige opplysninger om hver tur automatisk. Det skjer ved at en GPS-enhet plasseres i bilen. Denne sender så data automatisk til en webløsning hvor turene kan sorteres og det kan tas ut rapporter. Noen kjørebøker, som Autogear, fanger også opp bomkostnader.

Her har du en oversikt over statens satser for kjøregodtgjørelse i 2017.

Automatisering for å unngå bortkastet tid
I Autogear har vi pratet med flere selvstendig næringsdrivende i utviklingen av vår kjørebok. Vi vet at ingen ønsker å bruke mer tid enn nødvendig på å dokumentere kjøring, men at de heller vil bruke tiden på kunder og egen virksomhet. Derfor har vi automatisert så mye som mulig av prosessen. Kjøreboken er «smart». Kjører du ofte til samme adresse, for eksempel hjemmet, kontoret eller en fast kunde, husker nettløsningen navnet på stedet og gjør rapportene penere og enklere å forstå.

Du kan også legge inn regler som gjør at turer til ulike tider på døgnet eller ulike steder på kartet automatisk blir registrert som enten privat eller jobb, samt blir merket med for eksempel riktig kunde. Kjøreboken er også alltid oppdatert med riktige satser for kjøregodtgjørelse og tillegg for ting som passasjerer som sitter på og bruk av tilhenger. 

Et godt underlag for fakturering og regnskap
Når man har en fullstendig oversikt over hvor man har kjørt har man også en god oversikt over hva man har gjort. Mange selvstendig næringsdrivende benytter elektronisk kjørebok i forbindelse med fakturering. Man ser nemlig enkelt hvor langt og lenge man kjørte for å komme til en kunde og hvor mye tid man brukte hos kunden. Dermed kan man med elektronisk kjørebok fange opp både mye småjobbing som ikke blir fakturert i samme omgang som man fanger opp småkjøring som ikke ble til kjøregodtgjørelse.

Som nevnt tidligere er regnskapsførere også ofte involvert i dette. I den forbindelse vil det ofte være en fordel at man slipper å bruke kostbar tid hos regnskapsfører som ellers ville gått med til mindre gode manuelle bilag som underlag for kjøringen. Alt du trenger å gjøre er å ta ut rapporten og sende den til regnskapsføreren din. Du kan også gi regnskapsfører tilgang til kjøreboken din.

Her kan du lese om hvordan Kjetil Hølland i Norsk Linjeboring AS sparer tid og penger med elektronisk kjørebok.

Du er i gang på 1-2-3
Å ta i bruk Autogear elektronisk kjørebok er enklere enn mange tror. Det dreier seg om å plugge inn en GPS-enhet inne i bilen, uten behov for å åpne panseret eller være bekymret for at man har gjort noe feil. Her kan du se hvor enkelt det er å installere Autogear Air i bilen din.

Kanskje har du spesielle utfordringer som du lurer på hvordan kan løses? Ta en uforpliktende prat med oss i dag, så kan vi se hvordan vi kan hjelpe deg i gang.

Les mer om selvstendig næringsdrivende og kjørebok:

Her finner du del to i vår artikkleserie om kjørebok for selvstendig næringsdrivende. 

Kjørebok for selvstendig næringsdrivende - Last ned gratis guide

 


Vil du vite mer om selvstendig næringsdrivende i Norge? Her er en studie fra Menon Business Economics fra 2016.