<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Om hjemkjøring og elektronisk kjørebok: Hva lønner seg? Hva er påbudt?

Dagen er endelig moden for å begynne å levere varer hjem til kundene. Nettsiden er oppe og tar bestillinger, og de ansatte er på plass, men hvordan skal man egentlig gjøre det med bil? Her tar vi for oss to alternative tilnærminger og den rollen elektronisk kjørebok eventuelt kan spille avhengig av hvordan man organiserer kjøringen.

Alternativ 1: De ansatte bruker privatbil

Dersom det som skal leveres verken er alt for stort, tungt eller møkkete så kan privatbiler ofte være et godt alternativ til levering av varer. Reglene og prosessene for å betale kjøregodtgjørelse til de ansatte er godt innarbeidet og bedriften får den betydelige fordelen det er å ikke pådra seg faste kostnader. De ansatte får dekket et visst beløp per kilometer - typisk samme sats som statlige ansatte får, samt bompenger i forbindelse med jobbkjøringen.

For å registrere og rapportere inn kjøringen kan man ha stor fordel av å bruke elektronisk kjørebok. Det er ikke påbudt men gjør at både ansatte og bedrift sparer tid ved å unngå manuelle prosesser, samt at begge parter får sikkerhet for at kompensasjonen er riktig og rettferdig fordi turene er registrert med GPS.

Alternativ 2: De ansatte bruker en bil som bedriften betaler for

En bedriftseid (eller -leaset) bil som brukes til leveranser vil typisk være en varebil. Dersom den allerede står på jobben med nøkkel i skapet så kan man selvfølgelig kjøre ut varer med den uten at det utløser noen form for skatt. Man plikter imidlertid å føre en oversikt over kjøringen slik at man ved eventuelt ettersyn kan bevise at det ikke har vært privat kjøring ut over såkalt “sporadisk bruk.” I slike tilfeller er elektronisk kjørebok anbefalt men ikke et krav.

Snakk med en ekte kunderådgiver

For noen bedrifter og ansatte vil det være slik at det er enkelt og ønskelig å la de ansatte bruke bilen privat - f.eks. til og fra jobb. Da trenger den ansatte ikke kjøre og parkere bilen på jobben etter siste leveranse. I disse tilfelle har man med varebil en unik mulighet til å kun betale firmabilskatt og arbeidsgiveravgift for faktisk privat kjøring. Dette forutsetter elektronisk kjørebok og er noe du kan lese mer om her.