<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Selvstendig næringsdrivende? Slik sikrer du deg skattefri kjøregodtgjørelse!

Stadig flere blir selvstendig næringsdrivende. Hver tredje i USA er allerede frilanser eller selvstendig næringsdrivende, og Forbes Magazine spår at andelen vil vokse til 50 prosent innen 2020*. I Norge er fortsatt 9 av 10 fast ansatt i selskap, men andelen er økende også her.

Som selvstendig næringsdrivende skattes man tilnærmet likt vanlig personbeskatning, men det kan være en utfordring å skille mellom private og arbeidsrelaterte fradrag. Bruker du bilen i arbeidet ditt, har du krav på skattefri kjøregodtgjørelse i henhold til statens satser. I tillegg må man huske på at eksempelvis bompenger, parkeringsutgifter også kan regnes inn.

Her finner du vår artikkelserie om kjørebok for selvstendig næringsdrivende.


Viktig grense på 6000 kilometer
Det som er viktig å merke seg for selvstendig næringsdrivende er at man kun kan få kjøregodtgjørelse for opptil 6 000 kilometer i året, noe som tilsvarer 22 800 kr i året etter dagens satser. Krever man mer enn dette i kjøregodtgjørelse, vil bilen ansees å være firmaets eiendom, og må tas inn i regnskapet. Da får man fradrag for alle utgifter knyttet til bilen, men man vil også bli fordelsbeskattet for bilen. Derfor velger enkelte å kreve kjøregodtgjørelse kun for 6000 kilometer, selv om de kjører lenger i arbeidet sitt. Det kan være gunstig å unngå fordelsbeskatningen dersom du bruker bilen lite til privat kjøring.

Er du selvstendig næringsdrivende? Vi har laget en enkel guide som går inn på hvordan kjøregodtgjørelse og bilkostnader kan håndteres av de som driver for seg selv. Klikk her for å laste den ned gratis

 

Elektronisk kjørebok forenkler hverdagen din
Å være selvstendig næringsdrivende, enten man er bonde, fisker, advokat, takstmann eller annen frilanser, kan være krevende. Uansett har de fleste et ønske om fokusere på yrket sitt og redusere tiden man bruker på administrasjon. Bruker man bil i arbeidet kan en elektronisk kjørebok gjøre hverdagen din enklere. Ved hjelp av en GPS-enhet du enkelt setter i bilen vil alle kilometer du kjører og bomstasjoner registreres automatisk. Du vil få god dokumentasjon for hvor mye du har kjørt og den kjøregodtgjørelsen du kan kreve. Mange selvstendig næringsdrivende kan også fakturere sine kunder for kjøregodtgjørelse, og da vil også ryddige bilag gjøre det enklere å dokumentere faktiske kostnader. Klikk her for å lese om hvordan elektronisk kjørebok har gjort hverdagen enklere for Kjetil Hølland i Norsk Linjeboring AS.

 

Kjørebok for selvstendig næringsdrivende - Last ned gratis guide

 

*Kilde: http://www.aftenposten.no/okonomi/Hver-tredje-i-USA-er-na-frilanser-8170288.html