<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Kjørebok for selvstendig næringsdrivende del 2: Hva slags næringsdrivende er du? Dette gir konsekvenser for din kjøregodtgjørelse

Bak betegnelsen «selvstendig næringsdrivende» kan det skjule seg så mangt. Uansett hva du driver med, vil selskapsformen ha en betydning for bilholdet ditt. En kjørebok fra Autogear passer alle selskapsformer. Her er en liten innføring i reglene som gjelder for de ulike «driftsformene» for selvstendig næringsdrivende:
  1. Ikke-ansatt arbeidstaker
  2. Enkeltmannsforetak
  3. Aksjeselskap


Klikk her for å gå tilbake til introduksjonsdelen om kjørebok for selvstendig næringsdrivende. 

Ikke-ansatt arbeidstaker

En ikke-ansatt arbeidstaker mottar arbeidsinntekt uten å være fast eller midlertidig ansatt hos den arbeidet utføres for. Det kan være personer som utfører et arbeidsoppdrag for et selskap. I noen bransjer blir de kalt frilansere. Enkelt fortalt er dette personer som mottar betaling for enkeltstående arbeid uten å være ansatt.

Om en arbeidstaker er ansatt eller ikke, har ingen skattemessig betydning. Ikke-ansatte arbeidstakere skal betale skatt av lønnen sin, og denne skal trekkes fra lønnen av arbeidsgiver basert på skattekortet.


Kjøregodtgjørelse for ikke-ansatte arbeidsgivere fungerer på samme måte som for vanlige ansatte. Arbeidsgiveren har ansvar for å utbetale kjøregodtgjørelse, og du har ansvar for å levere dokumentasjon på hvor, når og formål for reisen.

Selvstendig næringsdrivende i enkeltmannsforetak (ENK)

Som selvstendig næringsdrivende i et ENK kan du få fradrag for kjøring inntil 6 000 km per år, med en kilometersats på kr 3,30 (2017-sats). Bilen eies av deg som privatperson, og ikke av enkeltmannsforetaket.  Dermed slipper du ekstra regnskapsføring med å ta bilen inn i firmaregnskapet, og firmaet trenger heller ikke å føre opp tap eller gevinst hvis bilen selges. Siden dette er din privatbil slipper du fordelsbeskatning for privat bruk av bilen, og du får fradrag for hver kjørte kilometer i jobben.

Ulempen er at du må betale alle drift- og vedlikeholdsutgifter privat, og uansett hvor dyr bil du har vil du få fradrag eller kjøregodtgjørelse etter samme sats.

Det er viktig å merke seg at dersom du kjører mer enn 6000 km i gjennomsnitt per år over en treårsperiode, vil bilen din bli regnet som næringsbil.  Bilen blir dermed overført til foretaket ditt, og den vil ikke bli regnet som en privatbil. Konsekvensene er at alle kostnadene med næringsbilen blir regnet som fradragsgrunnlag i regnskapet ditt.

Ulempen dette medfører er at du blir beskattet for fordelen av å eventuelt kjøre rundt i næringsbilen privat, på samme måte som om du har en firmabil. Du må føre inn bilens kjøpsverdi i næringsregnskapet, og firmaet kan avskrive 20 prosent regnskapet hvert år. Samtidig vil omtrent alle utgifter til vedlikehold også kunne føres som fradrag dersom biltypen og bruken av bilen holder seg til Skattedirektoratets regelverk. Mange vegrer seg for å overføre bilen til selskapet, og unnlater derfor å føre fradrag hvis man kjører litt utover 6000 km. Hva som lønner seg nøyaktig for deg må du selv regne ut, her er det ingen eksakt fasit.

Selvstendig næringsdrivende i aksjeselskap (AS)

Som selvstendig næringsdrivende i et registrert AS, kan du motta den samme skattefrie kjøregodtgjørelsen som innehavere av ENK får. Pengene vil bli utbetalt direkte fra firmaet, og selskapet får skattefradrag for godtgjørelsen.


Fordelen med AS er at det er ingen grense for hvor mye du kan kjøre med privatbilen i firmaet.

Dersom du registrerer bilen din som en næringsbil i et AS finnes det noen fordeler, men også noen betydelige ulemper. En fordel er at aksjeselskapet får fullt skattefradrag for alle utgifter forbundet med kjøring i yrkessammenheng. I et ENK får du derimot kun muligheten til å føre fradrag på kr 3,90 per km inntil 6000 kilometer årlig. I tillegg kan et AS trekke fra kostnader til for eksempel driftsutgifter og vedlikehold. Ingen slike kostnader kan kostnadsføres i et ENK, med mindre du kjører langt og får bilen overført som næringsbil. Det som er negativt med næringsbil i et AS er at dersom du bruker bilen utenfor jobben, vil du som privatperson bli fordelsbeskattet. Det å ha tilgang til næringsbilen på fritiden, for eksempel ved å parkere hjemme, er nok til at du skal beskattes.

I tillegg må AS’et betale arbeidsgiveravgift på den delen av bilverdien som blir sett på som en «privat fordel».

Brenner du fortsatt inne med en del spørsmål? Se her hva eksperten vår Bente har svart. 

Du kan også kontakte en av våre kundebehandlere for en uforpliktende prat om kjørebok og kjøregodtgjørelse.

Kjørebok for selvstendig næringsdrivende - Last ned gratis guide