<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Regnskapsfører, visste du disse 8 tingene om elektronisk kjørebok?

Business woman portrait smiling in an office in front of her desktop computer

Bedrifter i Norge tar i bruk stadig nye løsninger for å sikre seg gevinsten ved å digitalisere arbeidsprosesser. En av mange byggeklosser er elektronisk kjørebok. Som regnskapsfører har du sikkert vært innom temaet mange ganger. Her er 8 ting det kan være greit å være klar over.

 1. Gir plettfritt underlag til utbetaling av kjøregodtgjørelse
  Med elektronisk kjørebok slipper de ansatte og kunden å sitte med kalender, google maps og bompengekalkulatorer for å gjenskap et bilde av kjøringen i forrige periode. I stedet sorteres ferdig registrerte turer med bompenger i en brukervennlig webapp.

 2. Muligjør redusert arbeidsgiveravgift og firmabilbeskatning
  Det er kun påbudt med elektronisk kjørebok dersom man skal foreta lavere innberetning av lønn enn sjablongmetoden tilsier. Dette gjelder primært for privat bruk av varebil klasse 2. Med elektronisk kjørebok kan inntekten fra dette beregnes per kilometer i stedet for sjablonmessig basert på bilens listepris. En stor besparelse både i arbeidsgiveravgift og individuell inntektsskatt hos mange norske bedrifter.

 3. Krever ikke alltid verkstedbesøk
  I sine første år var elektronisk kjørebok noe som typisk krevde et verkstedbesøk for installasjon av GPS-enhet. Slik er det ikke lenger. Nå kan sjåførene selv plugge GPS-enheter inn i diagnoseporten man finner på alle biler - eller bruke mobilen til å registrere turene.

 4. Støtter papirfri arbeidsflyt
  Rapporter kan sendes direkte fra løsninger som Autogear og inn i f.eks. bilagsmottaket i et økonomisystem. I tillegg kan man få ferdige lønnsfiler for å importere underlag for firmabilbeskatning eller benytte integrasjoner med Visma .Net Expense og Tripletex for automatisk oppretting av reiseregning med kjøregodtgjørelse.

 5. Gir deg og kunden trygghet for Skatteetaten
  Manuell føring vil alltid medføre feil innimellom. Med GPS-basert underlag kan du være trygg på at tallene som føres har en 100% forankring i virkelige turer. En god trygghet å ha i ryggen når det er tid for revisjon.

 6. Inneholder oppdaterte satser og utregninger
  Ikke alle økonomisystemer er like enkle å bruke til å regne ut de ulike elementene i f.eks. en utbetaling av kjøregodtgjørelse. Her vil en andel av beløpet typisk være skattepliktig. Med løsninger som Autogear kommer de ulike beløpene fiks ferdig på rapporten - i et format som er utviklet i samarbeid med regnskapsførere og revisorer og som speiler lønnslinjene til arbeidstakeren.

 7. Registrerer bompasseringer
  Dette er nyttig både for innberetting av inntekt på firmabil, hvor bompenger skal føres som en separat lønnslinje, og for utbetaling av kjøregodtgjørelse, hvor bompenger føres som et utlegg.

 8. Trenger ikke bety bindingstid
  Elektronisk kjørebok har hatt et rykte på seg for å være et produkt med lange bindingstider og generelt lite kundevennlige betingelser. Slik er det ikke lenger. Autogear tilbyr for eksempel abonnementer uten oppstartskost, bindingstid og skjulte ekstrakostnader. For å gi sluttkunden ekstra trygghet gis det også 90 dager åpen retur.

Er du regnskapsfører?
Har du en kunde som bør vurdere elektronisk kjørebok?

Klikk her