<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Er firmabil + bompenger = elektronisk kjørebok? Ja, i grunn.

Ansatte som får tilgang på bil fra jobben og bruker denne privat får det som kalles en naturalytelse og skal betale den mye omtalte firmabilskatten. Og mye er skrevet om den. Men det er ikke hele historien. Bedriften betaler også oftest for bompengene på firmabilen, og skattlegging av dette kommer i tillegg. Men det kan være krevende å skille mellom private og jobbrelaterte bompenger. Regningene fra bompengeselskapene blir også stadig større. Dermed blir elektronisk kjørebok et stadig viktigere verktøy for å “sortere bompengene”.

Ivrige lesere av Skatteetatens “Skatte-ABC” vil kjenne igjen avsnittet som forteller at private bompenger er 100% skattepliktig inntekt som kommer i tillegg til skatten på selve firmabilen:

Skatte-ABC 4.34.2
Private reiser - enkeltbilletter, klippekort, bompenger, fergekostnader o.l.
Dekker arbeidsgiver reisekostnader (f.eks.bompenger) i form av enkeltbillett/klippekort/verdikort, regnes det beløpet arbeidsgiver betaler som skattepliktig arbeidsinntekt når billettene mv. brukes av arbeidstakeren til privatturer.


På lønnsslippen til en ansatt med firmabil vil det typisk altså være en linje for “Fri bil” og en linje for “Frie bompenger”. Bompengene på den ansattes lønnsslipp skal tilsvare den private bruken.

Med det vanlige skattemessige prinsippet om at man er skyldig til det motsatte er bevist så betyr dette i praksis ofte at man må skatte av alle bompengene. Dersom man ikke fra selskapets eller den ansattes side fasetter private bompenger så vil man i utgangspunktet skatte av hele bompengeregningen på bilen - uansett om man privat sjelden passerer bomstasjoner og arbeidsdagen er full av bompasseringer med bilen.

Det sier seg selv at dette kan bli svært feil dersom man bruker bilen mye i jobb. Og det er her elektronisk kjørebok kommer inn. Dersom bilen er utstyrt med elektronisk kjørebok som registrerer bompenger så vil den ansatte kun behøve å skatte av faktiske private bompasseringer - og bedriften vil tilsvarende også unngå unødvendig arbeidsgiveravgift.

Dette er ikke alltid en stor sak - her er en tabell som illustrerer noen ulike scenarier:

Utfallsrom for bil som kjører fast i område med bomstasjoner:

  Med kjørebok - kun jobbrelaterte bompenger innberettes Uten kjørebok - alle bompenger innberettes som lønn
Mye privat bruk, lite jobbkjøring Null ekstra skatt Begrenset ekstra skatt
Lite privat bruk, mye jobbkjøring Null ekstra skatt Betydelig ekstra skatt


Kjørebok reduserer med andre ord inntektsskatt og arbeidsgiveravgift i de fleste tilfeller.

For ordens skyld: I teorien vil man nok kunne løse dette med en manuell kjørebok hvor man registrerer alle turer med kilometer og bompenger, eller ved å gå gjennom bompasseringene på den månedlige fakturaen linje for linje. I praksis viser det seg imidlertid at manuell føring av denne typen sjelden forekommer. Det blir også mindre hensiktsmessig ettersom antall timesregler, rushavgifter og bomstasjoner øker.

Autogears elektroniske kjørebok registrerer bompenger, og vil kunne være en svært lønnsom investering for både bedriften og den ansatte dersom firmaets bompengekostnader er av en viss størrelse. Ta kontakt med en av våre kunderådgivere i dag dersom du ønsker å finne ut om det gjelder din bedrift!