<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Skattesmell på 500.000 på grunn av kjøregodtgjørelse - det krever mindre enn du tror

skattesmellfb

Straffeskatt - eller tilleggsskatt som det heter offisielt - er noe man kun kan få i helt spesielle situasjoner. Nemlig når man får bokettersyn fra Skatteetaten. De ser etter mangler som kan ha resultert i for lav skatt. Og de liker å lete der det ofte er slurv og feil…. Hvor kan det forekomme i din bedrift mon tro?

For mange er det innenfor reiseregninger. Og kanskje spesielt når det gjelder den delen av reiseregningen som ikke har kvitteringer - kjøregodtgjørelsen. Regnskapsførere og revisorer har til tider forbløffende god innsikt i reglene rundt ulike typer “representasjon” og håndtering av alskens kvitteringer. Men når det gjelder føring av kjøregodtgjørelse så lar imidlertid enkelte revisorer bedriftene få friere tøyler. Resultatene kan bli underlag som ikke er godt nok for Skatteetaten.


Bokettersyn til 500.000

Det er med andre ord sjanse for å få seg en smell i enkelte tilfeller - men hvor mye er det snakk om? I det følgende ser vi på et eksempel som kan få summen opp i 500.000 kroner.

La oss anta at selskapet har 6 ansatte, for eksempel selgere, som jobber ute og kjører 21.000 km per år i jobb. Ikke et uvanlig scenario. Den totale skattefrie kjøregodtgjørelsen vil være 3,5 kr / km x 21.000 km = 73.500 NOK per ansatt. La oss videre anta at de ansatte har fått kjøregodtgjørelse i 3 år.

Problemet i vårt eksempel er at reiseregningene mangler gode formålsbeskrivelser og at det ved bokettersyn viser seg å være vanskelig å finne godt samsvar mellom kjøringen som er beskrevet og selskapets reelle aktiviteter, for eksempel møter som er registrert i salgssystemet.

I et slikt scenario vil Skatteetaten kunne si at kjøringen med stor sannsynlighet ikke helt representerer reelle kostnader for de ansatte. Mistanken er da at utbetalingene er en form for lønn, som er gitt som kjøregodtgjørelse med tanke på å minimere skatt og arbeidsgiveravgift.

Er du regnskapsfører? Har du en kunde som bør vurdere elektronisk kjørebok?


Skyldig i lønn til det motsatte er bevist

Det første som kan skje er at en andel av kjøringen skjønnslignes som inntekt. La oss anta at Skatteetaten sier 50% i dette tilfellet - altså 73.500 x 50% x 3 år = 110.250 per ansatt. I statens øyne har de ansatte altså mottatt dette som lønn - siden ingenting annet er bevist.

De ansatte skal dermed betale sin marginalskattesats av dette - med f.eks. 40% så vil det si 44.100 per pers. Selskapet skal betale arbeidsgiveravgift på 14,1% i normale tilfeller - tilsvarende 15.545 NOK. Samlet sett får vi da at staten føler selskapet og de ansatte skylder 59.645 per hode, totalt 357.872 NOK.

Hans Kristian Holte    


NA24-journalist spør Skattedirektør Hans Kristian Holte:

- Hvis jeg legger på noen ekstra kilometer på avstanden til jobb og legger på litt kjøregodtgjørelse, hva er sannsynligheten for at jeg blir tatt da?
- Det kan du jo gå og lure litt på sier han, og ler.

https://www.nettavisen.no/na24/--jeg-kjenner-folk-som-har-betalt-svart/8498448.html

 

“Straffeskatt” på toppen

I tillegg har Skatteetaten anledning til å ilegge en tilleggsskatt - fra 20 til 60%. Vi antar i dette tilfellet at Skatteetaten mener at det er ført for mye med vilje og at man visste at det ville gi lavere skatt slik at man kvalifiserer til “tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt” - totalt 40% ekstra. Tilleggsskatten blir da 143.149 KNOK samlet. Og dermed kommer vi altså i mål - med en samlet skattesmell på 501.020 NOK.


Endre adferd eller automatisere?

I en bedrift der reiseregningene ikke holder mål så vil det altså være grunn til å sove litt dårlig innimellom. Og veien ut av uføret går gjennom å få sysakene i orden.

Men det kan være krevende - og av en eneste grunn egentlig: Det krever at folk endrer adferd. Gamle vaner må endres slik at man får riktig grunnlag ved å føre kjøregodtgjørelse jevnlig, og med en mer detaljert mal enn tidligere. Den endringsprosessen skal konkurrere med andre ting man ønsker å oppnå blant de ansatte - for eksempel å holde salgssystemet oppdatert.

Derfor velger stadig flere bedrifter å benytte elektronisk kjørebok i stedet. Det vil kunne løse problemet med for dårlig underlag - samtidig som det frigjøres betydelig tid for de ansatte med alle de positive effektene det drar med seg.

New Call-to-actionMer informasjon og kilder:

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Vedtak/Skatteklagenemnda/tilleggsskatt-og-skjerpet-tilleggsskatt.-sporsmal-om-unnskyldelige-grunner-ligningsloven--10-2-10-3-og-10-5.-/
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/frister-attester-og-regnskap/tilleggsskatt/
http://www.vg.no/sport/haandball/idrettspolitikk/toppklubb-hevder-spillerne-kjoerte-4-5-ganger-rundt-jorden-paa-ett-aar/a/23866971/
https://www.ostlendingen.no/nybergsund/bokettersyn-i-nybergsund-il-skattekrav-til-spillere-og-klubb/s/2-2.2757-1.4030551