<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Statsbudsjettet 2016 kan gi krav om bruk av elektronisk kjørebok

Fra 2016 vil det bli stilt krav til dokumentasjon av yrkeskjøringen ved at det må brukes elektronisk kjørebok. 

For oppdaterte endringer angående krav om elektronisk kjørebok 01.01.2016, klikk her.

Statsbudsjettet 2016 er på mange tusen sider. Vi oppsummerer de viktigste endringene i reglene for fordelsbeskatning av yrkesbiler.

Frem til nå har det ikke vært et krav fra myndighetene om å bruke elektronisk kjørebok, men det har vært liten tvil om at dette har vært til det beste for alle som benytter yrkesbil. 

Les også: Vurdere du kjørebokapp? Les dette først!

De gjeldene reglene for fordelen ved privat bruk av yrkesbil er til dels skjønnsmessig, men mange opplever reglene som kompliserte og vanskelige å forholde seg til. De økonomiske konsekvensene har potensielt vært store for både den ansatte og arbeidsgiver. 

Nå åpner Regjeringen for en forenkling  ved å beskatte den private fordelen ved bruk av yrkesbiler etter sjablongmetoden for ordinære firmabiler. Endringene vil til en viss grad gjøre det enklere å drive virksomhet. 

Forenkling av reglene

I statsbudsjettet 2016 kommer det frem at Regjeringen ønsker å forenkle reglene for fordelsbeskatning av yrkesbiler ved å gjennomføre flere endringer. 

Les også: 3 grunner til at du sparer tid og penger med elektronisk kjørebok

Tidligere har myndighetene operert med to ulike satser når det gjelder verdien av faktisk privat bruk. Fra 2016 vil det kun brukes én fast kilometersats for all privatkjøring. Fra 2016 reduseres den sjablongberegnede private fordelen hvis yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i året. Denne skattereduksjonen blir fra 2016 betinget av at det brukes elektronisk kjørebok.

Særskilte regler om fordelsbeskatning

Beskatningen av den private fordelen ved bruk av yrkesbiler vil bli lik som ved vanlige firmabiler. Det vil i imidlertid være et bunnfradrag på inntil 150.000 kroner for biler som i mindre grad er egnet til privat bruk. 

Les også: Kan man jukse med en kjørebok? 

Disse reglene utvides nå også til å omfatte biler som brukes til annen privat bruk enn reiser til og fra jobb. Hvilke biler dette gjelder er ikke 100 prosent avklart, men det vil trolig dreie seg om varebiler i klasse 2 og lette lastebiler.

Forenkling i firmabilbeskatningen

Rammene for skattefri, sporadisk privat bruk av arbeidsgivers bil klargjøres. Regjeringen legger opp til at arbeidsgivers bil kan brukes privat inntil ti dager i året, samlet maksimalt 1000 kilometer uten å utløse fordelsbeskatning.

Skattefri, sporadisk bruk av arbeidsgivers bil blir også tydeligere. Nå vil det blir et maksimalt antall dager og kilometer som  bilen kan brukes i privat sammenheng - uten at fordelen blir skattlagt.  

(Kilde: regjeringen.no)

New Call-to-action