<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Gode nyheter fra Skatteetaten: Nå kan man bytte beskatningsmodell for bil med grønne skilter når man vil

Skattedirektoratet sendte 21. februar 2017 ut en gledelig melding for alle som vurderer å endre hvordan de beregner skatt for privat bruk av lett lastebil og varebil med grønne skilter. Nå kan du bytte ordning når det passer deg - ikke bare til nyttår.
 
Siden 2016 har det vært mulig for personer som får bruke firmaeide biler med grønne skilter å unnå full firmabilbeskatning. I stedet har man kunnet skatte basert på faktisk privat kjøring målt i kilometer. Dette er en gunstig ordning for de fleste som ikke kjører veldig langt privat med jobbens bil. 
 
Tidligere var det imildertid et krav at man bare kunne endre beskatningsmodell ved årsskiftet. Samtidig måtte man sørge for at elektronisk kjørebok var på plass. Ulempen med dette har vært at de som var litt for sent ute har måttet vente et helt år før de kan ta i bruk en gunstig ordning.
 
Nå åpner imidlertid Skatteetaten for å endre beskatningsmodell på det tidspunktet man skaffer seg elektronisk kjørebok*. Endringen gjelder da fra første hele måned man har elektronisk kjørebok montert.
 
Fra Skatteetatens “Melding om skattefastsettingen for inntektsåret 2016”:
Arbeidsgiver og arbeidstaker er bundet av valgt metode for verdsetting for hele inntektsåret. Unntak fra dette gjelder likevel hvis elektronisk kjørebok anskaffes og tas i bruk i løpet av inntektsåret. I slike tilfeller vil individuell verdsetting kunne gjøres fra og med den første hele måneden slik kjørebok brukes. 
 
Ordningen fungerer med tilbakevirkende kraft for 2016 - noe som vil være gode nyheter for de som var litt for sent ute med elektronisk kjørebok i år og i fjor.
 
 
Ønsker du å vurdere om en slik ordning kan være noe for deg? Ta kontakt med en av våre kunderådgivere for en uforpliktende prat i dag!