<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">

Nå kan du hente i barnehagen med bil som tilhører jobben uten å risikere full beskatning

Av Bente Skogsrud 12. januar 2016

I 2016 endres skatten som til nå har påløpt ved bruk av arbeidsgivers yrkesbil til private ærend.

Fra 1. januar er det nye regler for beskatning av yrkesbil. Med yrkesbil menes i denne sammenhengen varebiler klasse 2 (med grønne skilter) og lastebil med totalvekt under 7501 kg. 

Denne endringen gjelder blant annet håndverkere, elektrikere, tømmermenn, entreprenører, og eventuelt andre som benytter seg av yrkesbil i hverdagen.

Tidligere har man risikert å måtte betale full sats i form av firmabilbeskatning hvis man skulle innom butikken, barnehagen eller skole, på vei hjem fra jobb. Dette førte til tungvint transport for mange familier, hvor det ble nødvendig og først kjøre hjem for å bytte bil, for så å hente barna i barnehage eller skole.

Ekstra kjøreturer er hverken samfunnsøkonomisk eller miljøvennlig, og de nye endringene skal se til at hverdagen i tillegg blir enklere for mange.

To muligheter ved endringen i skattereglene

 

Fra januar 2016 har man to muligheter.

Den ene er å beskattes etter hvor mye man faktisk har brukt arbeidsgivers bil utover ren yrkeskjøring. Satsen pr km er 3,40 pr. km uansett kjørelengde. Forutsetningen er at det føres en elektronisk kjørebok. Dette fører til noe ekstra skatt ved private ærend, men man unngår at det hele faller under full firmabilbeskatning. Du kan lese mer om krav til elektronisk kjørebok i vårt blogg innlegg “Endringer i statsbudsjettet får konsekvenser for deg som kjører bil i jobb”.

Det andre er et bunnfradrag på 50% eller maksimalt kr 150.000 på bilens nyprisverdi. Denne sjablongmetoden medfører at det blir vesentlig billigere å beskatte yrkesbilen som firmabil.  

Påvirker ikke sporadisk lån av bil

 

Regelendringen har ingen påvirkning ved sporadisk lån av bil fra arbeidsgiver, ved for eksempel flytting. Dette er fortsatt helt skattefritt, så fremt du låner bil færre enn ti dager i året. Man kan i dette tilfellet heller ikke kjøre mer enn tusen kilometer. 

 

New Call-to-action

Om Autogear

Om Autogear

Autogear er et norsk teknologiselskap som er spesialisert på elektronisk kjørebok til bruk i biler som brukes både i jobb og privat. Selskapet har levert elektronisk kjørebok i over 10 år og har hovedkontor i Oslo.

Les mer ›

  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.
Få e-post om nye innlegg:


Siste artikler i bloggen: