<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Endringer i statsbudsjettet får konsekvenser for deg som kjører bil i jobb

Har din bedrift forpliktet seg til å å betale kilometergodtgjørelse etter statens satser? Da blir konsekvensen at 30 øre per kjørte kilometer blir skattepliktig, og at arbeidstakere som får dekket kilometergodtgjørelse etter statens satser fra nyttår må betale skatt på deler av utbetalingen. Nytt fra og med 2016 er det også at skatteetaten vil kreve dokumentasjon med elektronisk kjørebok i enkelte tilfeller.

Du får skatt på deler av kjøregodtgjørelsen

Endringene i hvilke kilometersatser som skal være skatterfrie i 2016 er nå vedtatt av Stortinget. Statens sats for kilometergodtjørelse opprettholdes på 4,10, men den skattefrie kjøregodtgjørelsen endres fra kr 4,10 til 3,80, altså med 30 øre per kjørte kilometer. I utgangspunktet høres ikke dette mye ut, men det vil få konsekvenser både for bedrifter og ansatte.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Skjermbilde_2015-12-16_kl._22.41.13.png

Statens satser har fungert som rettningslinjer for mange arbeidsgivere, men det er faktisk opp til bedriften selv hvor mye som godtgjøres. I 2015 har det vært slik at alt over kr 4,10 pr kilometer må de ansatte skatte av, men her er det viktig å få med seg at fra 2016 må de skatte av alt over kr 3,80. 

Arbeidstakere med firmabil beskattes etter egne regler, og arbeidstakere som får dekket leiebil eller kollektivtransport vil fortsatt slippe beskatning.

Denne endringen vil medføre 250 millioner kroner i årlige inntekter for staten.

LAST NED VÅR GRATIS EBOK: "ALT DU TRENGER Å VITE OM ELEKTRONISK KJØREBOK"

Reglene blir enklere

Dagens regler for fordelen ved privat bruk av yrkesbil er til dels skjønnsmessig, og derfor har mange opplevd reglene som kompliserte og vanskelige å forholde seg til. Dette gjelder både arbeidsgivere og arbeidstakere, men også revisorer.

I et høringssvar fra august skriver Revisorforeningen følgende

"Skattedirektoratet foreslår å erstatte den skjønnsmessige vurderingen «etter sin konstruksjon eller innredning i liten grad egnet» med et objektivt kriterium: varebil klasse 2 eller lastebil under 7,5 tonn. Dette er en klar forenkling."

I et tillegg til Statsbudsjettet 2016 skriver Finansdepartementet følgende:

 ”... gjeldende, skjønnsmessige kriterier blir erstattet av en henvisning til definisjoner i forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner. De kjøretøyene som vil bli omfattet, er varebiler klasse 2, jf. forskriftens § 2-3, og lastebiler med totalvekt under 7 501 kg, jf. forskriftens § 2-6.”

Dette gir en mye klarere definisjon på hva en yrkesbil egentlig er.

Sporadisk bruk av firmaets biler til private ærender har nå blitt enklere. Det legges opp til at firmaets bil kan brukes privat inntil 10 dager i året, og maksimalt 1.000 km uten at fordelsbeskatning utløses. 

Krav om elektronisk kjørebok

Fra 1. januar 2016 krever Skatteetaten dokumentasjon med elektronisk kjørebok i to tilfeller. Kravene omfatter de som har tilgang på yrkesbil (varebil klasse 2, og lett lastebil), og de som har tilgang på firmabil og kjører mye i jobben.

Dersom arbeidstaker ønsker å bli beskattet for den faktiske private bruken av yrkesbil i 2016, må yrkeskjøringen dokumenteres med elektronisk kjørebok. Til nå har en slik beskatning kun omfattet kjøring til og fra jobb og med to satser avhengig av hvor langt man har kjørt. Fra 2016 vil man ta den totale kjøringen, trekke fra yrkeskjøring dokumentert med elektronisk kjørebok og beskatte de resterende kilometerne. Disse kilometerne vil bli beskattet med en sats på 3,40 kr pr km, og vil gjelde all privatkjøring, ikke bare til og fra jobb.

Dersom firmabilen kjøres over 40.000 km i yrket, er det mulig for arbeidstaker å få redusert beregningsgrunnlaget for firmabilfordelen. Fra 2016 vil det bli krav om at disse 40.000 km dokumenteres med elektronisk kjørebok, og belønningen er at beregningsgrunnlaget reduseres til 75 % av kjøretøyets listepris.

Det stilles stadig strengere krav til dokumentasjon av kjøring, og myndighetene viser med disse kravene at elektronisk dokumentasjon er foretrukket. Det er all grunn til å tro at vi i fremtiden vil se enda flere tilfeller hvor myndighetene stiller krav om elektronisk kjørebok.

(kilder: statsbudsjettet.no, regjeringen.no, adekvat.no

 New Call-to-action