<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Regler for kjøregodtgjørelse 2021

Enten arbeidstakeren kjører sin egen bil, båt, snøscooter, el-bil eller et helt annet motorisert kjøretøy i jobbsammenheng så har vedkommende normalt krav på kjøregodtgjørelse. Her er reglene.

Arbeidstaker må levere dokumentasjon til arbeidsgiver for all yrkeskjøring med egen bil som skal gi skattefri kjøregodtgjørelse. Arbeidstaker må selvfølgelig også ha fått lov av arbeidsgiver til å bruke egen bil i jobb.

Kjøregodtgjørelsen beregnes ved å multiplisere antall kilometer kjørt med avtalt sats for kjøregodtgjørelse. Staten setter årlig en veiledende sats, samt en sats for hva som kan gis skattefritt. I 2016 var disse satsene for første gang ulike i enkelte tilfeller. 

Kjøregodtgjørelse til og fra jobb

Her er det forskjell på yrkesreiser og arbeidsreiser:

  • Arbeidsreiser er reise mellom hjemmet og arbeidsplass, eller reise mellom faste arbeidsplasser. Dette regnes ikke som yrkeskjøring, men som privat kjøring. Eventuelle kjøregodtgjørelser for dette, er skattepliktig på lik linje med annen inntekt. Eneste unntak for dette, er om arbeidstakeren arbeider for en veldedig eller allmennyttig organisasjon eller skjøtter et offentlig politisk verv.
  • Yrkesreiser er reise i tjeneste, altså mens arbeidstaker er på jobb. Kjøregodtgjørelse for dette er skattefritt, med unntak av forholdene som er nevnt i avsnittet over.

Det finnes i tillegg noen særregler, de kan du lese mer om på Lovdata.


Tillegg til kjøregodtgjørelse

Det finnes flere typer tillegg for kjøring i arbeidsøyemed. Blant annet tillegg for kjøring på skogs/anleggsvei (eller privat vei med lignende standard), tillegg for tungt utstyr / stort utstyr / nødvendig bruk av tilhenger og tillegg per passasjer.

Felles for alle disse tilleggene, er at de regnes som ekstra kroner og øre per kilometer, ikke per reise. Klikk her for å lese mer om tilleggene på Lovdata.

Kjøregodtgjørelse og bompenger

Det gis normalt refusjon for bompasseringer, ferger og parkering. For slike utgifter kreves det ikke eget bilag ettersom kostnadene kan etterprøves basert på kjørerute.

Les også: Autogear lanserer ny og mer treffsikker bompengefunksjon med støtte for ferjer og automatisk rabattoppsett.


Krav til innholdet i rapportering for kjøregodtgjørelse

For at reiseregningen (eller kjøreboken) som leveres til arbeidsgiver skal ansees som fullgod av Skattetaten må følgende informasjon inkluderes:

  • Arbeidstakers navn og adresse
  • Dato for både avreise og hjemkomst (per reise)
  • Formålet for reisen
  • Beskrivelse av reiseruten og eventuelle årsaker til endret reiserute (omkjøringer osv.)
  • Tibakelagt distanse i kilometer
  • Underlag for tillegg, f.eks. navn på passasjer (annen arbeidstaker) 
  • Arbeidstakers underskrift

I tillegg må man huske å oppgi tidspunkt for start og slutt på turene. Du kan lese mer om disse kravene her.

Å føre denne typen oversikt kan være krevende og mange velger derfor å benytte seg av elektronisk kjørebok. Dersom du ønsker å føre løpende kjøring manuelt har Autogear utviklet et skjema for kjøregodtgjørelse som har alt du trenger for å komme i gang med dette. Klikk her for å laste ned vårt gratis kjøregodtgjørelese skjema.


Kjøregodtgjørelse idrettslag

Dersom lønnen du blir utbetalt av idrettsklubben ikke overstiger 50.000 kr regnes heller ikke dekningen av arbeidsreisen som skattepliktig. Med andre ord kan du få kostnadene tilbakebetalt helt skattefritt. Klikk her for å lese mer om denne ordningen.


Kjøregodtgjørelse selvstendig næringsdrivende

Det er tre faktorer som avgjør hvilke regler du må forholde deg til, nemlig hvordan bilen brukes, hvem som eier bilen og selskapsformen. Disse tre faktorene påvirker beskatning, kjøregodtgjørelse og dokumentasjon av bilbruken din. Klikk her for å lese mer om kjørebok og kjøregodtgjørelse for selvstendig næringsdrivende.


Statens satser for kjøregodtgjørelse 2021

De fleste benytter Statens satser for kjøregodtgjørelse som grunnlag for sin kjøregodtgjørelse. Disse justeres årlig. Klikk her for å se satsene for 2021.

Vil du vite mer? Skatteetaten har et lignings-ABC med en utfyllende artikkel om kjøregodtgjørelse.

På tide å automatisere håndteringen av kjøregodtgjørelse?

Føring av manuell kjørebok er ikke alltid like lett i praksis. Noen ender opp med for lite utbetalt, andre får kanskje for mye. Felles for alle er at de kaster bort verdifull tid på å manuelt legge inn noe som enkelt kan fanges opp automatisk.

10 grunner til at du bør få deg elektronisk kjørebok i 2021


Autogear tilbyr en brukervennlig elektronisk kjørebok skreddersydd for biler som brukes både i jobb og privat. Turer og bompasseringer registreres automatisk når du kjører. Turer sorteres også automatisk mellom jobb og privat og gjør rapporteringen til en lek.

Her kan du lese mer om kjøreboken til Autogear.

Kjøregodtgjørelse kalkulator

Kjøregodtgjørelse kalkulator