<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Autogear lanserer ny og mer treffsikker bompengefunksjon med støtte for ferjer og automatisk rabattoppsett

ny-bom-grorud

Innføringen av stadig flere bompengeringer, samt flere prisklasser for ulike typer drivstoff har gjort livet med bompenger mer komplisert i løpet av 2020. For å holde tritt med utviklingen og fortsatt kunne levere topp kvalitet har Autogear utviklet en ny og bedre bompengefunksjon som i disse dager rulles ut til alle våre brukere.

Mer treffsikker - Selv på de mest kompliserte bomringene

Med Autogears nye bompengefunksjon har selve prinsippet for hvordan bompasseringer registreres blitt revolusjonert i vår kjørebok. Der man tidligere var avhengig av avansert plassering av bomstasjoner som sirkler på kartet benytter systemet nå definerte veistrekninger for å gjenkjenne bompasseringer.

Det vil si at bomstasjoner som ligger tett inntil hverandre nå blir gjenkjent som ulike og at selv de mest kompliserte kryss med mange forskjellige filer nære på hverandre lar seg håndtere av systemet.

ny-bom-funksjon2

Gjenkjenning av bomstasjoner før og nå. Ved hjelp av kombinert teknologi fra HERE maps og Autogear Tripengine er nå hver bomstasjon en del av et lengre veisegment. Tidligere var bomstasjonen et enkelt punkt på et kart hvor man måtte treffe en radius og retning, nå vet vi nøyaktig hvor du kommer fra, og om bomstasjonen er passert.


Med endringen får bompenger som føres på turene enda høyere kvalitet enn før gjennom at passeringene får 100% riktig navn selv om stasjonen ligger nære en annen. Eksempler på situasjoner hvor det før har kunnet feile er parallele veiløp, vertikale veiløp (bro med vei under) og av- og påkjørinsgramper med 180 graders kurve. Alle disse har vi nå full kontroll på.


 

Den nye endringen gjør vår kjørekalkulator mer treffsikker og fjerner all tvil på de mer kompliserte problemstillingene.
Stefan Jacobsen - Utviklingssjef Autogear

 

Støtte for ferjer

Med den nye metoden for å kjenne igjen bompasseringer har Autogear også fått fullgod støtte for ferjer. Dette har tidligere vært utfordrende på grunn av at mange veier passerer i nærheten av ferjeleier. Nå som dette ikke er et problem lenger har Autogear begynt arbeidet med å registrere alle landets ferjer i løsningen og er allerede ferdig med de mest trafikkerte overgangene. Si fra til oss hvis en ferje i ditt nærområde mangler så legger vi den inn!

Bedre system for vedlikehold

Som en del av arbeidet har Autogear også utviklet et internt grensesnitt mot bompengeløsningen som gjør det raskere og enklere å sørge for at all informasjonen til enhver tid er oppdatert. Dette er nødvendig fordi ikke alle bomstasjoner har oppdatert informasjon i offentlige tilgjengelige registre og APIer slik at informasjonen må kvalitetssikres og oppdateres av våre ansatte. Som en del av gjennomgangen har informasjonen om hvor bomstasjoner ligger og hvordan rushtidsordninger etc. fungerer naturlig nok blitt kvalitetssikret.

Automatiske rabatter

Som bilist med AutoPASS har man ulike rabattsatser hos ulike bomselskaper - informasjon som ikke har vært så enkelt tilgjengelig tidligere. Nå fylles disse rabattene automatisk inn av Autogear så snart du har krysset av for at du har AutoPASS-brikke inne i løsningen. Rabattene vil bli vedlikeholdt av Autogear uten at kunden behøver å foreta seg noe - et stort steg videre fra den forrige løsningen hvor man la inn rabatten selv.

Innebygd bompengekalkulator

Selv med automatisk registrering av turer kan det noen ganger være nødvendig å legge inn turer manuelt. Fra nå av skjer dette med innebygd bompengekalkulator, slik at du slipper å slå opp bompenger separat når du legger inn en tur manuelt.

Den forbedrede bompengeløsningen blir tigjengelig for alle Autogear-kunder fra og med midten av mai 2020 og medfører ingen ekstrakostnader. Videreutviklingen skjer som en del av Autogears pågående arbeid med å lage en fullautomatisk elektonisk kjørebok.


På tide å digitalisere og automatisere håndteringen av kjøregodtgjørelse?

Tiden med å føre kjøring for hånd er over! Kjøreboken til Autogear består av en GPS-enhet og en nettløsning. GPS-enhetene passer alle biler og modeller og plugges inn i bilens 12-voltsuttak eller diagnoseport. Når pluggen er på plass er du i gang og GPS-enheten sender alle dine turer til en webapplikasjon. Webapplikasjonen sorterer dine turer automatisk og gjør rapporteringen til en lek. Klikk her for mer informasjon om Autogear og vår elektroniske kjørebok.


Hvert år får vi inn over 4 millioner kjøreturer i Autogear. Hver tur blir sortert mellom privat og jobb.