<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">

Lover og regler for kjøregodtgjørelse

Av Sondre Kvipt 15. februar 2019

lover-og-regler

Enten arbeidstakeren kjører sin egen bil, båt, snøscooter, el-bil eller et helt annet motorisert kjøretøy i jobbsammenheng så har vedkommende normalt krav på kjøregodtgjørelse. Her er reglene.

Grunnleggende om kjøregodtgjørelse

Arbeidstaker må levere dokumentasjon til arbeidsgiver for all yrkeskjøring med egen bil som skal gi skattefri kjøregodtgjørelse. Arbeidstaker må selvfølgelig også ha fått lov av arbeidsgiver til å bruke egen bil i jobb.

Kjøregodtgjørelsen beregnes ved å multiplisere antall kilometer kjørt med avtalt sats for kjøregodtgjørelse. Staten setter årlig en veiledende sats, samt en sats for hva som kan gis skattefritt. I 2016 var disse satsene for første gang ulike i enkelte tilfeller.

Les også: Statens satser for kjøregodtgjørelse 2020

 

Forskjellen på yrkesreiser og arbeidsreiser

 • Arbeidsreiser er reise mellom hjemmet og arbeidsplass, eller reise mellom faste arbeidsplasser. Dette regnes ikke som yrkeskjøring, men som privat kjøring. Eventuelle kjøregodtgjørelser for dette, er skattepliktig på lik linje med annen inntekt. Eneste unntak for dette, er om arbeidstakeren arbeider for en veldedig eller allmennyttig organisasjon eller skjøtter et offentlig politisk verv.
 • Yrkesreiser er reise i tjeneste, altså mens arbeidstaker er på jobb. Kjøregodtgjørelse for dette er skattefritt, med unntak av forholdene som er nevnt i avsnittet over.

Det finnes i tillegg noen særregler, de kan du lese mer om på Lovdata.


Tillegg til kjøregodtgjørelse

Det finnes flere typer tillegg for kjøring i arbeidsøyemed. Blant annet tillegg for kjøring på skogs/anleggsvei (eller privat vei med lignende standard), tillegg for nødvendig bruk av tilhenger og tillegg per passasjer.

Felles for alle disse tilleggene, er at de regnes som ekstra kroner og øre per kilometer, ikke per reise.

Det gis normalt også refusjon for bompasseringer, ferger og parkering. For slike utgifter kreves det ikke eget bilag ettersom kostnadene kan etterprøves basert på kjørerute.


Innholdet i rapportering for kjøregodtgjørelse

For at reiseregningen (eller kjøreboken) som leveres til arbeidsgiver skal ansees som fullgod av Skattetaten må følgende informasjon inkluderes:

 • Arbeidstakers navn og adresse
 • Dato for både avreise og hjemkomst (per reise)
 • Formålet for reisen
 • Beskrivelse av reiseruten og eventuelle årsaker til endret reiserute (omkjøringer osv.)
 • Tibakelagt distanse i kilometer
 • Underlag for tillegg, f.eks. navn på passasjer (annen arbeidstaker) 
 • Arbeidstakers underskrift

I tillegg må man oppgi tidspunkt for start og slutt på turene. Du kan lese mer om kravene her.

Å føre denne typen oversikt kan være krevende og mange velger derfor å benytte seg av elektronisk kjørebok.


Hva er satsene for kilometergodtgjørelse?

De fleste benytter Statens satser for kjøregodtgjørelse som grunnlag for sin kjøregodtgjørelse. Disse justeres årlig. Klikk her for å se satsene for 2020.

Vil du vite mer? Skatteetaten har et lignings-ABC med en utfyllende artikkel om kjøregodtgjørelse.

På tide å automatisere håndteringen av kjøregodtgjørelse?

Føring av manuell kjørebok er ikke alltid like lett i praksis. Noen ender opp med for lite utbetalt, andre får kanskje for mye. Felles for alle er at de kaster bort verdifull tid på å manuelt legge inn noe som enkelt kan fanges opp automatisk.


Autogear tilbyr en brukervennlig elektronisk kjørebok skreddersydd for biler som brukes både i jobb og privat. Turer og bompasseringer registreres automatisk når du kjører. Turer sorteres også automatisk mellom jobb og privat og gjør rapporteringen til en lek.

Her kan du lese mer om kjøreboken til Autogear.

Finn ut om du kan spare tid og penger med en elektronisk kjørebok


Om Autogearbloggen


Autogearbloggen hjelper bedrifter og folk som bruker bil i jobben med å få enkel kunnskap, informasjon, tips og triks om kjøregodtgjørelse og bilhold.

Autogear har levert elektroniske kjørebøker siden 2006 og jobber med å sikre deg full kjøregodtgjørelse.

Les mer på www.autogear.no


  Få e-post om nye innlegg:


  Siste artikler i bloggen: