<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

4 fordeler ved elektronisk kjørebok

 Det er mange fordeler ved å bruke en elektronisk kjørebok, men kort oppsummert så gjør den jobben for deg. Mer spesifikt er det særlig 4 fordeler det er verdt å bite seg merke i. 

1. Tidsbesparende

 

Dersom du kjører i jobben hver dag utgjør det ganske mange timer i løpet av en måned. La oss si at du kjører 200 kjøreturer i løpet av et halvår. 

Les også: Kan man jukse med kjørebok? 

Det er en lang rekke strekninger, bomstasjoner og stopp som da skal registreres. La oss si at du bruker ti minutter på å registrere en tur manuelt. Det er altså 2000 minutter, eller i overkant av 33 timer. Det vil si at du bruker nærmere en hel arbeidsuke på å registrere kjøringen din. 

Med en elektronisk kjørebok trenger du ikke å tenke på dette, og jobben gjøres for deg. Dermed sparer du deg selv for mye unødvendig tidkrevende arbeid. 

2. Lønnsomt

 

Reduserer du tiden du bruker på manuelt arbeid, kan du bruke denne tiden på arbeid som faktisk tilfører verdi for deg og bedriften.

Les mer: Elektronisk kjørebok med eller uten montering? 

Mange som fører kjørebok manuelt, glemmer å føre for eksempel bompasseringer. Dermed er dette kroner og øre som går tapt. Med en elektronisk kjørebok registreres dette automatisk og du trenger ikke huske bompasseringer eller takstene på disse.

3. Nøyaktighet

 

Antall kilometer, omkjøringer, stopp på veien, ferger, bompasseringer og andre avgifter i forbindelse med for eksempel bruer eller annet. Det er mye å huske på og det er mye som skal registreres. Det sier seg selv at det vanskelig å få med alt.

Det er stort rom for ”mennesklig svikt” når det kommer til nøyaktigheten av kjørebøker som fylles ut for hånd. Mindre nøyaktighet koster til syvende og sist penger. Det blir lett uoversiktlig dersom du må huske alt selv. 

4. Sikkerhet

Frem til nå har det ikke vært et krav fra myndighetene å bruke elektronisk kjørebok. Fra 2016 vil det imidlertid bli stilt krav til dokumentasjon av yrkeskjøringen ved at det må brukes elektronisk kjørebok

Les mer: Statsbudsjettet 2016 gir krav om bruk av elektronisk kjørebok

Uansett har det vært en stor fordel å bruke elektronisk registrering av data. Ved bokettersyn er det nemlig opp til deg å bevise overfor myndighetene at de tallene du har oppgitt faktisk stemmer. 

I tillegg har myndighetene krav til at slike data skal lagres i fem år. Med en elektronisk, skybasert tjeneste kan du være trygg på at du har det du trenger ved et eventuelt bokettersyn. 

Dette er noen av de viktigste fordelene ved å automatisere føringen av kjøreboken din. Du sparer tid og penger samtidig som du kan være trygg på at du oppfyller de kravene myndighetene har.

  

New Call-to-action