<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Vil du at ansatte skal få bruke yrkesbilen på kilometerbasis? Husk elektronisk kjørebok innen nyttår!

Fra 1. januar 2016 er det åpnet for at privat kjøring med yrkesbiler på grønne skilter kan belastes den ansatte på kilometerbasis. Skal man ha denne muligheten i 2017 kreves en elektronisk kjørebok, som bør være på plass i bilen senest 31. desember. Vi i Autogear håper flere tar i bruk yrkesbiler til privat bruk, fordi det gir en fleksibilitet som mange setter pris på.

Oppdatering: Nye regler fra 2017, nå trenger du ikke lenger ha elektronisk kjørebok installert fra nyttår! 

Reglene for fordelsberegning av yrkesbil (firmabil med grønne skilter) ble endret fra og med 2016.

Beskatning av yrkesbil kan beregnes etter to forskjellige modeller, «sjablonmodellen» og «individuell verdsettelse». Sjablonmodellen betyr at man fordelsbeskatter den ansatte basert på bilens listepris. Individuell verdsettelse betyr at den ansatte fordelsbeskattes basert på faktisk bruk. Dette gir ansatte mulighet til å kjøre biler med grønne skilter på private turer, etter en fast sats for kjøregodtgjørelse.

Her kan du se hva de forskjellige modellene innebærer:

 Individuell verdsettelse

 Sjablonmodellen

  • Ansatte skattlegges per kilometer kjørt privat
  • Satsen er på 3,40 kr per km
  • Private kilometer er all privat kjøring, samt kjøring mellom hjem og arbeidssted.
  • Ansatte fordelsbeskattes basert på bilens listepris
  • Bilens listepris reduseres med et bunnfradrag på 50%, opptil 150.000 kr
  • På nedjustert listepris benyttes satser etter sjablonreglene:
  • 30% av listepris inntil 293.200 kroner
  • 20% av overskytende listepris
  • Hvis bilen er 3 år eller eldre i inntektsåret, reduseres listeprisen med ytterligere 25% før inntektstillegg beregnes.

 

Man velger metode for et år av gangen. Om man vil benytte seg av individuell verdsettelse er elektronisk kjørebok pålagt for å sikre tilstrekkelig dokumentasjon. Den elektroniske kjøreboken bør være installert innen utgangen av 2016 for at individuell verdsettelse skal kunne benyttes i 2017.

Det er fortsatt mange som ikke kjenner til muligheten som ble innført i 2016. Hva man bør velge varierer ut fra bruken av bilene. Som en tommelfingerregel kan man likevel si at det lønner seg å velge individuell verdsettelse, dersom bilen hovedsakelig brukes i jobbsammenheng.

 

New Call-to-action