<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Slik unngår du skattesmell på firmabilene

Om firmaet eller den ansatte feilinformerer skattevesenet om bruken av firmabilen, kan begge pålegges tilleggsskatt og økt arbeidsgiveravgift. For å gjøre livet litt enklere, har vi oppsummert det viktigste.

Benytt elektronisk kjørebok - selv om det ikke er pålagt

Det første steget er å gå til innkjøp av elektronisk kjørebok. Håndskreven kjørebok kan jukses med og kan bli avvist som bevis om Skatteetaten ikke stoler på materialet. En elektronisk kjørebok kan ikke jukses med, og den varsler om den blir koblet fra.

Nøyaktig informasjon om kjøringen gjør jobben mye enklere når papirene skal sendes til skattekontoret. Dette vil minske muligheten for skattesmell da denne vil bli gitt stor vekt når det kommer til eventuelle spørsmål om bruk av bilen i privat sammenheng.

Det er ikke nok i en eventuell skattesak å vise frem avtale mellom bedriften og den ansatte om at bilen ikke skal brukes privat. Det bør kunne etterprøves at bilen ikke har blitt brukt utenom arbeidstid. Eneste unntak med hensyn til skatteplikt er “sporadisk bruk” - som for eksempel flytting av innbo eller lignende, sjeldne omstendigheter.

Fri bruk av firmabil skal regnes som lønn

Skatteetaten sier følgende på sine nettsider: “Bruker du bil som eies eller leases av arbeidsgiver, skal fordelen normalt regnes som lønnsinntekt og du skal betale skatt av fordelen.” Med andre ord bortfaller ikke reglene om firmaet ditt leaser biler.

Skattefordelen for hver ansatt skal reguleres i forskjellige prosenter etter bilens alder og type, basert på listeprisen når bilen ble importert/var ny i Norge, det finnes en oversikt over listepriser på Skatteetatens sider. Dette er med andre ord ikke noe firmaet eller den ansatte kan regne på skjønn, og må også inkludere eventuelt ekstrautstyr. Elbiler slipper billigere unna enn de fleste andre. For reglene rundt dette anbefaler vi å lese mer på Skatteetatens egne sider.

Les også: Hva koster en elektronisk kjørebok? 

Det skal ikke trekkes tabelltrekk på bruken av firmabil. Det er marginalskatteprosenten på den øverste delen av personinntekten som skal benyttes ved beregningen.

Utgiftsfordeling og -føring

Med firmabil må firmaet stå for flere utgifter, men ikke alle. Dette er ofte noe som praktiseres forskjellig, men som hovedregel gjelder dette:

Bilkostnader firmaet skal stå for - trenger ikke føres som lønn:

 • Drivstoff

 • Vedlikehold (herunder olje, dekk, reperasjoner, vask)

 • Årsavgift

 • Merverdiavgift (Om inngående MVA skal føres, avhenger av typen bil)

 • Arbeidsgiveravgift knyttet til bilen

 • Forsikring (og egenandel om noe skulle oppstå - om du som arbeidstaker benytter bilen på jobb og noen f.eks. rygger på den, og man ikke finner den skyldige, er dette firmaets utgift, ikke den ansattes.)

 • Verditap 

Utgifter som må føres som lønn hvis arbeidsgiver betaler disse ved privat bruk:

 • Parkeringsavgifter/gebyrer

 • Bøter (skal føres som lønn også på yrkesreiser)

 • Bompenger og fergeutgifter

 • Piggdekkavgift

Om de overstående utgiftene har dukket opp ved yrkesreiser, skal de ikke føres som lønn. Det finnes også skatte- og avgiftsfradrag for firmaets bilhold, lovverket om dette er ganske enkelt å forholde seg til. De finner du her.

Nyttige lenker

New Call-to-action