<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Hva koster en elektronisk kjørebok?

Elektronisk kjørebok blir stadig mer poplulært. For nye brukere som orienterer seg i markedet er det imidlertid lett å bli usikker på hvorfor det er så stor forskjell i pris blant leverandørene. 

Hva en elektronisk kjørebok koster avhenger av en rekke faktorer. For eksempel hvor mange biler det kjøpes for av gangen og hva slags løsning man velger. Her er noen av de viktigste tingene som påvirker prisen:

  • Oppstartskostnad eller lån av nødvendig utstyr inkludert
  • Bindingstid og garantier
  • Installasjonstype
  • Registrering av bomstasjoner
  • Grad av automatisk kategorisering av turer
  • Med eller uten flåtestyring / live kartvisning 
  • Grad av kundeservice
  • Ekstrafunksjoner som er inkludert
  • Antall brukere som er på løsningen

Alle disse faktorene har noe å si for hva prisen ender opp på. Så før du bestemmer deg for å ta den billigste bør du kartlegge behovet ditt eller til din bedrift. 

Variasjoner i faktorene gir variasjoner i brukeropplevelsn. Offline GPS krever for eksempel at du tar GPS-enheten ut av bilen og kobler den til en datamaskin for å få ut informasjonen. Online GPS vil si at man har direkte og fortløpende opplasting til skyen slik at man alltid har oppdatert kjørebok. Men en slik løsning kan du som regel følge med på hvor bilen befinner seg til enhver tid. 

Prisen for selve GPS-enheten er noen ganger en engangsbetaling, og de fleste leverandører har abonnementsløsninger for at du skal kunne benytte programvaren og lagringsløsningene deres. Sjekk med leverandører du vurderer hva som er inkludert i abonnementet og husk å spørre om bindingstid. 

Sjekkliste for kjøp av elektronisk kjørebok