<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Ble elektronisk kjørebok egentlig påbudt i 2016? Her er svaret (og det er ikke helt enkelt)

header

Lover og regler for kjøring av bil i jobben kan være kompliserte og uoversiktelige og det ble ikke noe enklere når Statsbudsjettet varslet nye endringer fra 1/1 2016. Hensikten var nok å forenkle noe, men tolkningen av dem er ulike og det skaper forvirring - spesielt når det gjelder om elektronisk kjørebok er påbudt eller ei.

Kravet til bruk av elektronisk kjørebok gjelder:

  • De som kjører yrkesbil (lett lastebil eller bil mer grønne skilter). De kan nå skatte av faktisk privat kjøring per km og det må da dokumenteres elektronisk.
  • De som kjører firmabil over 40.000 kilometer i året. De får en reduksjon av verdien på bilen de skal skattes for.

Her får du alle endringene forklart på en enkel måte:

 

Påbudt for å skatte per kilometer for privat bruk av yrkesbil

Med yrkesbil menes varebil klasse 2 (de med grønne skilter) og lett lastebil. Tidligere kunne du ikke kjøre privat med denne uten å få full firmabilbeskatning.

Fra 2016 kan du beskattes basert på hvor mye du faktisk bruker bilen privat, så lenge du har en elektronisk kjørebok i bilen. Kjøreboken skal kartlegge det du kjører i næring og det du kjører privat, slik at det kan innrapporteres hvor mye du skal skattes for for privat kjøring. Du får innberettighet en inntekt på 3,40 kr pr kjørte kilometer og må betale skatt som om du fikk dette i lønn. Her kreves det altså at du har en elektronisk kjørebok i bilen. Merk: Man kan ikke bytte beskatningsmetode på andre tidspunkter enn begynnelsen av året.

Bruker du varebil fra jobben privat?
Sjekk om du kan få lavere firmabilskatt med denne testen.

Påbudt for lavere firmabilbeskatning (kjøring over 40.000 km per år)

Firmabil er primært en personbil og et gode du har i jobben som du må skatte av verdien for. Ofte ser vi at ordet firmabil ikke blir brukt riktig. Firmabil blir brukt om yrkesbil og personbil om hverandre og dette skaper ofte forvirring. (Med yrkesbil menes i denne sammenheng varebiler klasse 2 og lastebiler med totalvekt under 7.501 kg.)

De som har firmabil som et gode fra arbeidsgiver har oftest en normal personbil og disponerer denne fritt til all slags bruk. Naturlig nok skattlegges dette som lønn.

Det som nytt for beskatning av firmabil fra 1/1 2016 er at hvis du kjører firmabilen mer enn 40.000 kilometer pr år i jobben så reduseres skattegrunnlaget. Dermed blir det altså gunstigere å disponere en firmabil hvis du har stort behov for den i jobben. Kravet for å få denne reduserte beskatningen er at du har en elektronisk kjørebok i bilen.

Ikke påbudt for de som får kjøregodtgjørelse - men ofte lønnsomt!

Da har du krav på kjøregodtgjørelse. Dette kan gjøres på to ulike måter. Den ene er fast billønn som du skatter av uavhengig av hvor mye du kjører. Her er det ingen endringer i reglene. Men hvis du får godtgjørelse pr kilometer du kjører, må du nå skatte av alt du får ut over 3,80 pr kilometer. Det er ingen krav til bruk av elektronisk kjørebok for dette, kjøredokumentasjonen kan rapporteres manuelt eller via et Excel regneark. Men det er vel ingen tvil om at en GPS som sitter i bilen og logger alt du kjører, letter arbeidet betraktelig.

Les om eiendomsmegleren som doblet kjøregodtgjørelsen

 

La oss ta en prat om kjørebok - Susanne hjelper deg med å finne ut hvilke behov du har.