<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Hva er kjørebok?

En kjørebok er dokumentasjon av kjøring med en bil, motorsykkel eller andre kjøretøyer. Det koster penger å bruke et kjøretøy, og årsaken til at man vil eller må dokumentere bilbruken kan være flere:

Hvorfor elektronisk kjørebok?

Dersom du bruker privat bil i jobb kan du spare både tid og penger med en elektronisk kjørebok. Du slipper å bruke unødvendig tid på å notere ned all kjøring da dette registreres fortløpende. Alle kilometerne du kjører kommer med og du vil ikke gå glipp av en krone i kjøregodtgjørelse eller en bompassering. 10 grunner til at du bør få deg elektronisk kjørebok.

Som bedrift trenger du ikke bekymre deg for bokettersyn fra Skatteetaten dersom dine ansatte får utbetalt kjøregodtgjørelse og bruker en offentlig godkjent elektronisk kjørebok. Alle rapporter vil da være revisorgodkjente og inneholde alle Skatteetatens krav til dokumentasjon for reiseregninger. En elektronisk kjørebok vil og frigjøre betydelig tid for de ansatte med alle de positive effektene det drar med seg.


Når er det påbudt med elektronisk kjørebok?

Elektronisk kjørebok er bare påbudt i tilfeller hvor man ønsker lavere beskatning enn såkallt "full firmabilbeskatning / sjablongmetoden." Dette er mulig i to tilfeller:

  1. Bil med grønne skilter som brukes både i jobb og privat.
  2. Normal firmabil som kjøres over 40.000 km per år.

Klikk her for mer informasjon om tilfellene der det er påbudt med elektronisk kjørebok.

Krav til kjørebok fra skattemyndigheten

Det er innholdet i kjøreboken som bestemmer om den tilfredsstiller krav til en offentlig goodkjent kjørebok. Det betyr at godkjent kjørebok kan skrives med med papir og penn - med mindre elektronisk kjørebok er påbudt som beskrevet over.

En godkjent kjørebok for bruk i møte med Skateetaten må inneholde:

  1. Startadresse for dagens kjøring.
  2. Hvilket firma, byggeplass, arrangement eller adresse som er besøkt.
  3. Formål med turen
  4. Stoppadresse for dagens kjøring
  5. Kjørelengden ifølge kilometertelleren. Denne kan også registreres elektronisk.


Vil du vite mer om kjørebok?

New call-to-action