<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Bruk av privat bil i jobb: Dette bør du tenke på når du skal forhandle din sats for kjøregodtgjørelse i 2021!

Bruker man egen bil i jobb, har man krav på kjøregodtgjørelse. Likevel er det få som vet at man faktisk kan forhandle med arbeidsgiver om å få høyere satser. Dette kan føre til flere tusenlapper ekstra i lommeboken din.

Kjøregodtgjørelsen er ment for å dekke inn verditap, drivstoff, slitasje, forsikring og andre kostnader du måtte ha på bilen. Statens sats for kjøregodtgjørelse er 4,03 kroner per kilometer, hvorav 3,50 kroner er skattefritt. Likevel er det ikke sikkert at satsene dekker de reelle utgiftene dine.

Det er få som er klar over at arbeidsgiver og ansatte kan avtale en egen sats for kjøregodtgjørelse. Det er kun den skattefrie delen på kr 3,50 som er fastsatt fra statens side. Satsen på 4,03 kroner per km er kun veiledende. Man kan derfor avtale en høyere sats, men alt over 3,50 kroner per kilometer må man skatte av.   


Kjøregodtgjørelse må dekke de reelle kostnadene

Hvis du må bruke bilen din til å transportere mye varer eller utstyr, vil dette påføre ekstra slitasje på bilen din. Andre kan ha behov for å kjøre særlig standsmessig og ønsker derfor å kjøre en dyrere bil enn strengt talt nødvendig.


Når man kjører i jobb bør man også få tilbakebetalt de reelle utgiftene kjøringen medfører. Det er ingen grunn til å gi bort bilen til jobben. For mange er statens satser tilstrekkelig, men kan man dokumentere høyere kostnader enn satsene tilsier er det et godt argument for å kreve høyere kjøregodtgjørelse.  


Her er noen av faktorene som kan brukes som argument for en høyere kjøregodtgjørelse:

  • Varetransport som gir økt slitasje på grunn av mye inn- og utlasting
  • Bilens bruk krever at du må ha en særlig kostbar bil, f eks om du har behov for større pick-up eller liknende
  • Dersom du bruker bilen til representasjon og dermed må ha en kostbar bil
  • Dersom du bruker bilen lite privat vil du ha færre kilometer å dele bilens verditap på.


Merk at du allerede får én krone høyere kjøregodtgjørelse for kjøring på skogsvei, kjøring med tilhenger eller for å ha ekstra passasjer.

Norske privatbiler bidrar med rundt 2 milliarder kilometer årlig i næringslivets tjeneste. Kjøregodtgjørelse er basert på at arbeidsgiver kjøper biltjenester av den ansatte, og begge parter er tjent med å ha et bevisst forhold til hva bilholdet faktisk koster den ansatte.

Høyere kjøregodtgjørelse kan også være i firmaets interesse

Å avtale en høyere kjøregodtgjørelse kan også være gunstig for firmaet. Mange virksomheter betaler allerede mye per kilometer de ansatte kjører gjennom firmabilavtaler.

For mange virksomheter er det enklere å kompensere de ansatte gjennom kjøregodtgjørelse enn å tilby firmabiler som bedriften har ansvaret for. Den ansatte har ofte også større frihet dersom de kan velge egen bil uavhengig av selskapets firmabilpolicy.

Autogears nettløsning er perfekt for deg som har ulike satser for kjøregodtgjørelse. I utgangspunktet beregnes kjøregodtgjørelsen etter statens satser, men det er enkelt å legge inn sine egne som standard.

Lurer du på om elektronisk kjørebok er noe for deg? Ta en uforpliktende prat med en av våre rådgivere.

Fradrag for bruk av egen bil i jobb

Er du selvstendig næringsdrivende eller deltaker i et ansvarlig selskap og benytter bil i næringen, så kan du få kjøregodtgjørelse og refusjon av bompenger i form av fradrag på inntekt.

Det er tre faktorer som avgjør hvilke regler du må forholde deg til, nemlig hvordan bilen brukes, hvem som eier bilen og selskapsformen. Klikk her for mer informasjon om fradrag for bruk av egen bil i jobb for selvstendig næringsdrivende.

Fast kjøregodtgjørelse

Har du fast kjøregodtgjørelse (også kalt billønn) så husk at du også da har en fastsatt sats per kilometer som gjør seg gjeldende. Satsen påvirker hvor raskt du når minimumsbeløpet og hvor mye du får betalt for overskytende kjøring. Du kan lese mer om fast kjøregodtgjørelse, skatt og elektronisk kjørebok her.

Nyttige linker og mer informasjon:

Hvert år får vi inn over 4 millioner kjøreturer i Autogear. Hver tur blir sortert mellom privat og jobb.