<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Om fast kjøregodtgjørelse, skatt og elektronisk kjørebok

Ansatte som må stille med egen bil i jobb har ikke alltid økonomiske forutsetninger for å holde bilen selv. Det vil si at man for eksempel ved sykdom, ferie eller stille perioder vil slite med å betale regninger knyttet til bilen. For å løse dette problemet har mange bedrifter valgt å innføre såkalt fast kjøregodtgjørelse. I dette blogginnlegget tar vi for oss hvordan dette vanligvis fungerer. Vi ser også på om elektronisk kjørebok har en naturlig rolle i ordningen.

Det grunnleggende konseptet med fast kjøregodtgjørelse er at man skal få penger utbetalt selv om man ikke kjører bil i jobb i en enkelt måned. Man er med andre ord sikret en inntekt fordi man holder en bil tilgjengelig, og derfor kalles ordningen noen ganger også billønn.

Disse pengene vil i utgangspunktet regnes som lønn, og beskattes på samme måte. Dermed havner en god del av pengene ikke i den ansattes lomme - på tross av at den er ment til å dekke reelle utgifter i forbindelse med jobb.

Fra lønn til skattefritt utlegg

Løsningen er å føre kjørebok som grunnlag for skattefri utbetaling. På denne måten kan hele den faste kjøregodtgjørelsen bli skattefri dersom man har kjørt nok til å dekke den inn. Det er også vanlig å betale ut mer enn den faste kjøregodtgjørelsen i en gitt måned dersom den ansattes kjøring tilsier det.

Her er noen eksempler på utbetaling med og uten ført kjørebok for en person med 5000 kroner i måneden i billønn/fast kjøregodtgjørelse og en kjørelengde i jobb på 1250 km i samme måned.

  Med føring av kjørebok Uten føring av kjørebok
Fast kjøregodtgjørelse (billønn) 5000 5000
Skattefri kjøregodtgjørelse
(3,5 NOK x km i jobb)
4375 0
Skattbar kjøregodtgjørelse 625 5000
Skatt
(Ved 45% marginalskatt)
281 2250
Utbetalt 4719 2750

 

Eksemplet over er litt forenklet. I virkeligheten vil det også være bompenger å ta hensyn til, og den avtalte kjøregodtgjørelsen kan være høyere enn den skattefrie. Men uansett er det grunnleggende poenget det samme: Dersom du har fast kjøregodtgjørelse (billønn) og faktisk bruker egen bil i jobb så er det mye penger å hente på å føre kjørebok.

 

I eksempelet over så vil man med 10 arbeidsmåneder ha cirka 20.000 kroner mer å rutte med i året dersom det føres kjørebok.

 

Bedriften sparer også på dette - det skattefrie beløpet regnes som et utlegg og medfører ikke arbeidsgiveravgift - i dette tilfellet tilsvarende over 6000 kroner per ansatt per år.

Elektronisk kjørebok - nå tilgjengelig med fokus på kjøregodtgjørelse

Allikevel er det fremdeles mange ansatte som ikke fører kjørebok når de har fast kjøregodtgjørelse. Det er tidkrevende når man gjør det for hånd, og mange elektroniske løsninger har historisk sett ikke vært brukervennlige nok.

Med elektronisk kjørebok fra Autogear får man imidlertid en tjeneste som er spesialdesignet for å gjøre rapportering av kjøregodtgjørelse mest mulig automatisk. Dermed er elektronisk kjørebok nå med på å sørge for at folk med fast kjøregodtgjørelse får et riktigere skattenivå. Klikk her dersom du ønsker å komme i gang med elektronisk kjørebok.

Et regnestykke tilpasset din situasjon

Dersom du på vegne av deg selv eller din bedrift ønsker å regne ut hva dette kan bety i ditt tilfelle så står våre kunderådgivere til disposisjon.

 

New call-to-action

- - - - - - - -
Kilde: Skatteetaten om "Trekkpliktig fast bilgodtgjørelse": https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkpliktig-fast-bilgodtgjorelse/