<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Bom-bonanza i Oslo: 54 nye bommer fra 1. juni 2019 - Slik kan du enkelt redusere dine bompengeutgifter og spare penger

 1. juni 2019 åpner 54 nye bomstasjoner i Oslo. Med det nye systemet på plass blir det nå lavere priser per passering og flere passeringer per biltur. Flere bilturer blir belastet med bompenger, og flere billister, inkludert de med elbil, blir nå med på å betale på spleiselaget. I Autogear har vi jobbet mye med å få på plass de nye endringene i kjøreboken vår til 1. juni, så vi tenkte vi skulle dele litt av denne innsikten gjennom et blogginnlegg som tar for seg endringene som kommer. Er du en av de som er avhengig av å bruke bil i hverdagen tar vi og en titt på hvordan du enkelt kan redusere dine bompengeutgifter i det nye Oslo.

1. juni 2019 åpner 54 nye bomstasjoner i Oslo. Med det nye systemet på plass blir det nå lavere priser per passering og flere passeringer per biltur. Flere bilturer blir belastet med bompenger, og flere billister, inkludert de med elbil, blir nå med på å betale på spleiselaget. I Autogear har vi jobbet mye med å få på plass de nye endringene i kjøreboken vår til 1. juni, så vi tenkte vi skulle dele litt av denne innsikten gjennom et blogginnlegg som tar for seg endringene som kommer. Er du en av de som er avhengig av å bruke bil i hverdagen tar vi og en titt på hvordan du enkelt kan redusere dine bompengeutgifter i det nye Oslo.

Hva er Oslopakke 3?

Endringene som innføres i Oslo 1. juni er trinn 2 i den reviderte avtalen for Oslopakke 3. Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging av kollektivtransport, veier og jernbane i Oslo og Akershus. Finansieringen skjer gjennom bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Etter utvidelsen øker antall bomstasjoner i Oslo fra 29 til 83. Bompengene skal bidra til å:

  • Finansiere vei-og kollektivutbygging.
  • Redusere personbiltrafikken.
  • Øke fremkommeligheten for alle trafikantgrupper.
  • Redusere klimagassutslipp.
  • Forbedre bymiljøet.
  • Jevne ut bompengebelastningen ved at flere bidrar.


Priser Oslopakke 3 fra 1. juni 2019

Etter 1. juni 2019 fordeles innkrevingen av bompenger i Oso på tre bomringer:

  1. Indre ring: Nye bomstasjoner på utsiden av Ring 2 i Oslo med "tarmer" mot Grefsen og Trosterud. Her blir det betaling i begge kjøreretninger. 

  2. Osloringen: I den eksisterende bomringen i Oslo blir det betaling i begge kjøreretninger. Prisen i hver retning blir omtrent halvparten av det du betaler for en passering i dag.

  3. Bygrensen: Nye bomstasjoner i nærheten av kommunegrensen mellom Oslo og Follo / Romerike, samt de eksisterende bomstasjonene mellom Oslo og Bærum. Her blir det kun betaling inn mot Oslo.
 

Priser takstgruppe 1:

Takstgruppe 1 gjelder for biler til og med 3500 kg og M1, og prisene er oppgitt med og uten rabatt.

Indre ring (toveis betaling) Bensin/ ladbar hybrid Diesel Elbil
Utenom rushtid Kr 17 / 13,60 Kr 19 / 15,20 Kr 4 / 3,20
I rushtid Kr 21 / 16,80 Kr 23 / 18,40 Kr 8 / 6,40
Osloringen (toveis betaling) Bensin/ ladbar hybrid Diesel Elbil
Utenom rushtid Kr 21 / 16,80 Kr 25 / 20 Kr 5 / 4
I rushtid Kr 28 / 22,40 Kr 31 / 24,80 Kr 10 / 8
Bygrensen (enveis betaling) Bensin/ ladbar hybrid Diesel Elbil
Utenom rushtid Kr 21 / 16,80 Kr 25 / 20 Kr 5 / 4
I rushtid Kr 28 / 22,40 Kr 21 / 16,80 Kr 21 / 16,80 

* Rushtid er hverdager kl. 06.30 - 09.00 og kl. 15.00 - 17.00.

 

Priser takstgruppe 2:

Takstgruppe 2 gjelder for biler over 3500 kg. Rabatten for takstgruppe 2 opphører fra 1. juni 2019.

Indre ring (toveis betaling) Euro V og eldre Euro VI Null-utslipp
Utenom rushtid Kr 86 Kr 53 Kr 0
I rushtid Kr 101 Kr 69 Kr 0
Osloringen (toveis betaling) Euro V og eldre Euro VI Null-utslipp
Utenom rushtid Kr 86 Kr 53 Kr 0
I rushtid Kr 101 Kr 69 Kr 0
Bygrensen (enveis betaling) Euro V og eldre Euro VI Null-utslipp
Utenom rushtid Kr 86 Kr 53 Kr 0
I rushtid Kr 101 Kr 69 Kr 0

* Rushtid er hverdager kl. 06.30 - 09.00 og kl. 15.00 - 17.00.

Prisene for Oslopakke 3 er hentet fra www.vegvesen.no

Noen kjøretøy er også fritatt for avgift:

Motorsykler, buss i rute, utrykningskjøretøy, hydrogenkjøretøy i takstgruppe 1, nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2, og forflytningshemmede med gyldig parkeringskort er fritatt for avgift i bomringene.

Lurer du på hva det vil koste deg å kjøre til barnehagen eller butikken etter endringen trer i kraft? Fjellinjen har utviklet en kalkulator som viser hva turene dine vil koste etter 1. juni. Klikk her for å sjekke den ut.


Slik går du fram for å redusere dine bompengeutgifter og spare penger:


1. Få deg AutoPASS-avtale og bombrikke

Ifølge magasinet Motor blir Oslo-turen opptil tre ganger så dyr uten bombrikke fra 1. juni. Har du ikke AutoPASS-avtale og bombrikke bør du få deg dette nå. Her er de viktigste fordelene dette gir deg:

Rabatt:
Har du AutoPASS avtale øker rabatten fra 10 til 20 prosent for takstgruppe 1.

Timergel:
Indre ring og Osloringen får felles timeregel. Dette betyr at du kan passere bomringene flere ganger i løpet av en time, men kun betale for en passering. Du belastes den høyeste taksten som blir registrert i løpet av den timen. Bygrensen får egen timeregel, og du betaler kun for én passering over bygrensen, selv om du passerer flere ganger i løpet av en time

Passeringstak:
Indre ring og Osloringen får felles månedstak og du belastes for maksimalt 120 betalte passeringer totalt i disse to bomringene pr. kalendermåned. Bygrensen får eget månedstak, og du belastes for maksimalt 60 betalte passeringer over bygrensen pr. kalendermåned.

Klikk her for mer informajson om Fjellinjens AutoPASS avtale. 


2. Gå til innkjøp av elektronisk kjørebok

Bruker du egen bil i jobb er tapte bompasseringer tapte penger. Det blir fort penger av glemte bompasseringer, og det skal ikke mange passeringene til før du har spart inn kostnaden av en elektronisk kjørebok. Kjøreboken til Autogear registrerer automatisk bompenger på alle turer du kjører. Vi har full kontroll på alle Norges bommer, takster, timeregler og rushtider, så med en elektronisk kjørebok sparer du både tid og penger når det kommer til håndtering av bompasseringer og bompenger.

13 milliarder bompenger skal betales inn i 2019. 5200 kroner av disse kommer fra deg. Har du full kontroll på dine passeringer? Har du lyst til å prøve en automatisk løsning? Klikk her dersom du øsnker å prøve Autogear gratis i 30 dager. Skeptisk? Les mer om hvordan den gratis prøveperioden fungerer her.