<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Slutt på gratis bom for elbiler

I fjor ble Oslopakke 3-avtalen forhandlet frem mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten. Resultatet er flere bomstasjoner og dyrere passeringer, også for elbiler. Pakken inneholder kollektivtiltak, veiprosjekter og gang- og sykkelveier for 126 milliarder kroner. Over halve summen skal finansieres med bompenger.

Nye takster for bompasseringer i Oslo
Dagbladet melder at 1. oktober er utpekt som startdato for nær en dobling av bomtakstene i Oslo-bomringen, for å finansiere samferdselsprosjektene i Oslopakke 3. I Oslopakke 3-avtalen kommer det frem at passering for en diesel personbil koste 48 kroner utenfor rushtidene og 58 kroner i rushtidene. For bensin personbiler vil prisen stige til 43 og 53 kroner.

Flere bommer
I følge Bladet Motor skal bompengeinnkrevingen i og rundt hovedstaden utvides til i alt 85 bomstasjoner. 20 nye bommer skal etableres på kommunegrensese mot Bærum, Romerike og Follo i Akershus. 38 bommer skal etableres i Oslo, og det jobbes nå med å finne ut hvor de skal plasseres.

Elbiler må betale fra 2019
I følge Oslo-byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG) er det i dag 50 prosent av bilistene på Oslos veier som ikke betaler i bommene, så hensikten med Oslopakke 3-avtalen er å innføre en bomdekning som virker mer rettferdig. Fra 2019 må derfor også elbiler betale for passeringer i Oslo-bomringen. Har du elbil vil det i første omgang koste 20 kroner i rushtiden og 10 kroner utenfor rushtiden. Senere vil prisene settes opp til 30 kroner i rushtiden og 20 kroner utenfor.


Nye utfordringer
Flere bommer og rushtidtakster vil nok skape en del nye utfordringer for deg som kjører bil i Oslo. Mange av Autogears brukere kjører privatbil på jobben og passerer allerede over 400 bomstasjoner i året på arbeidsreiser.

Autogear har som mål å være best på automatisk klassifisering av turer og registrering av bompasseringer. De som stort sett bruker bilen til jobb og bruker vår kjørebok vil du med andre ord ikke merke stort til overgangen. Vi loggfører automatisk alle bompasseringer med korrekt sats og beløp, slik at sjåfører får riktig beløp refundert - uten å ta tid bort fra de daglige oppgavene som faktisk skaper verdi. Du kjører. Vi fører!

 

Kontakt oss for en prat