<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Unngå bom på bompenger - det er mer enn du tror...

Hvor mange bomstasjoner har du passert den siste uken? Sannsynligvis flere enn du klarer å huske. Mange av våre kunder kjører privatbil på jobben og passerer over 400 bomstasjoner i året på arbeidsreiser. En av de største fordelene med elektronisk kjørebok fra Autogear er at du får med alle bompenger sammen med kjøregodtgjørelsen.

I Autogear har vi som mål å sørge for at alle som bruker bil i jobben får riktig kjøregodtgjørelse. Dette inkluderer selvfølgelig også bompenger. I store deler av landet ligger bomstasjonene tett, og de merkes knapt når de passeres i høy hastighet på motorveien. Mange av de nybyggede veiene har mange bomstasjoner med små beløp for hver enkelt passering, som på E18 gjennom Vestfold og nye E6 langs Mjøsa. Kjører du fra Porsgrunn til Oslo og tilbake passerer du faktisk 14 bommer, og kjører du fra Hamar og tilbake får du 13 passeringer.

En gjennomgang av Autogears databaser gir et interessant innblikk i bompasseringer fra bilførerens perspektiv. Ved et enkelt tastetrykk registrerer brukerne av Autogear turene sine som enten arbeidsreiser eller private reiser. På den måten er det lett å se hvilke turer som kvalifiserer for kjøregodtgjørelse og refusjon av bompenger.

Dersom vi ser utelukkende på arbeidsreiser, ser vi at gjennomsnittsbrukeren passerer i snitt 436 bomstasjoner i året! I snitt koster hver passering 21 kroner, noe som gir krav på over 9 000 kroner refundert sammen med kjøregodtgjørelsen.

Les tilbakemeldinger fra Autogears kunder

De fleste som krever kjøregodtgjørelse bruker sin private bil. Regnestykket over gjelder kun for arbeidsrelaterte kjøreturer, så det totale antallet bompasseringer for våre brukere er høyere hvis vi også inkluderer private reiser.

Alle som har ført en manuell reiseregning eller kjørebok, vet at det kan være en tidkrevende øvelse. I tillegg er sannsynligheten stor for at man glemmer en del av passeringene, har du nærmere 40 passeringer i måneden er det mange små transaksjoner å holde styr på.

Glemmer du 1 av 3 passeringer er så godt som hele kostnaden ved elektronisk kjørebok fra Autogear spart inn. Glemmer du flere går du i pluss, bare på bompengene. I tillegg kommer vanlig kilometerbasert kjøregodtgjørelse.

Du skal med andre ord ikke kjøre veldig mye for at en elektronisk kjørebok lønner seg.

Vet du hvor mye du må kjøre for å få kjøregodtgjørelsen til å dekke hele bilkostnaden? Sjekk vårt regnestykke her.

 

New Call-to-action