<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Vise flere turer på kartet

Den helt nye Tracks-funksjonen lar deg legge flere turer fra en periode på samme kartvisning. På denne måten kan man kjapt orientere seg over bevegelsene som er gjort, og hvilke områder man har besøkt. 

Hver tur kommer med en egen farge slik at man lett kan skille på turene. 

Tracks lar deg vise turene for étt kjøretøy over en periode på maks 30 dager.

Se stor versjon av bildet

Få til Fleet: https://app.autogear.com/dashboard/fleet

Tracks ble lansert april 2023