<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Statens satser for kjøregodtgjørelse 2019

satser2017-social

14. desember kom årets tiende endring i diettregelverket, og Infotjenesters økonomirådgiver og ekspert på reisegodtgjørelse Espen Øren melder at det er gjort noen mindre endringer i satsene for kjøregodtgjørelse. Statens satser for bilgodtgjørelse, som ble endret 22 juni i år, økes med 13 øre, til 4,03 kroner pr. kilometer.

Oppdatering: 01.01.2021: Her finner du statens satser for kjøregodtgjørelse 2021

Den skattefrie satsen forblir på 3,50 kr pr kilometer, slik at skattbar andel per km økes til 53 øre.

-Endringen er en liten men viktig korreksjon. Som nylig publiserte tall i Magasinet Motor har vist oss så ligger satsen fremdeles godt under de reelle kostnadene med å kjøre selv nøkterne biler. Kostnaden per kilometer for en Toyota Yaris (hybrid) er for eksempel beregnet til kr. 5,02, sier daglig leder i Autogear Annar Bøhn.

De nye reisesatsene gjelder fra 1. januar 2019. Endringen bekreftes også av Fri Fagbevegelse.

Arbeidsgivere og ansatte står fritt til å avtale egne satser for kjøregodtgjørelse - selv om den skattefrie satsen vil gjelde uansett. Mange bedrifter og organisasjoner i Norge velger allikevel å benytte seg av satsene som gjelder for statlig ansatte. Har du behov for en særlig dyr bil eller et kjøremønster som tilsier en høyere sats, er det derfor mulig å bli enig om en høyere sats. Dette bør du tenke på når du skal forhandle din kjøregodtgjørelse i 2019. 


Statens satser for kjøregodtgjørelse for 2019

Sist oppdatert 19.12.2018

  2018 2019
  kr/km kr/km
Kjøregodtgjørelse egen bil (Elbil, hybrid, diesel og bensin) 3,90 4,03
Skattefri sats 3,50 3,50
Tillegg for de som fyller drivstoff der bomavgift er inkludert i prisen 0,10 0,10
Tillegg for passasjerer* 1,00 1,00
Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei 1,00 1,00
Tillegg for tilhenger eller frakt av utstyr og materiell i egen bil 1,00 1,00
Andre kjøretøy    
Motorsykkel over 125 ccm 2,95 2,95
Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm 2,00 2,00
Snøscooter og ATV 7,50 7,50
Båt med motor 7,50 7,50

De nye reisesatsene gjelder fra 1. januar 2019

* Satsen gjelder per passasjer

   

 

På tide å automatisere håndteringen av kjøregodtgjørelse?

Føring av manuell kjørebok er ikke alltid like lett i praksis. Kanskje går du glipp av penger fordi du glemmer turer? Eller så er du kanskje lei av å kaste bort tid på manuell føring? 

Autogear tilbyr en brukervennlig elektronisk kjørebok skreddersydd for biler som brukes både i jobb og privat. Turer og bompasseringer registreres automatisk når du kjører. Turer sorteres også automatisk mellom jobb og privat og gjør rapporteringen til en lek. 

Her kan du lese mer om kjøreboken til Autogear.

 

På tide å automatisere håndteringen av kjøregodtgjørelse?

Hvert år får vi inn over 4 millioner kjøreturer i Autogear. Hver tur blir sortert mellom privat og jobb.