<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Statens satser for kjøregodtgjørelse 2018

22. juni 2018 var omsider statens reisesatser for 2018 klare. Nytt av året er blant annet at kjøregodtgjørelsen for kjøring inntil 10.000 kilometer i året settes ned med 5 prosent og at elbilfordelen forsvinner.

Fra 22 juni 2018 settes statens sats for kjøregodtgjørelse ned fra 4,10 kroner per kilometer til 3,90 for folk som kjører inntil 10 000 kilometer i året.

Den nye satsen gjelder all kjøring, uavhengig av kjørelengde, og vil gjelde alle biler inkludert el-biler. Egen sats for kjøring over 10 000 km (kr 3,45) og el-biler (kr 4,20) fjernes dermed. For kjøring over 10 000 kilometer i året får ansatte en økning fra 3,45 til 3,90 kr per kilometer. 

Den skattefrie satsen forblir 3,50 kr pr kilometer, slik at skattbar andel per km reduseres til 40 øre.

De nye reisesatsene gjelder fra 22. juni 2018, og endringene kommer senere enn vanlig som følge av at staten før nyttår ikke ble enige med arbeidstakerorganisasjonene om nye særavtaler for 2018. Avtalene har vært til behandling i tvistenemd i første halvår 2018.

NRK melder at reduksjonen kommer som en følge av at staten blant annet mener at de ikke skal være med på å betale bilens forsikring.

Arbeidsgivere og ansatte står fritt til å avtale egen satser for kjøregodtgjørelse - selv om den skattefrie satsen vil gjelde uansett. Mange bedrifter og organisasjoner i Norge velger allikevel å benytte seg av satsene som gjelder for statlig ansatte. Har du behov for en særlig dyr bil eller et kjøremønster som tilsier en høyere sats, er det derfor mulig å bli enig om en høyere sats. Dette bør du tenke på når du skal forhandle din kjøregodtgjørelse i 2018.


Statens satser for kjøregodtgjørelse for 2018

  2017 2018
  kr/km kr/km
Inntil 10 000 km 4,10* 3,90*
Over 10 000 km 3,45* 3,90*
El-Bil inntill 10.000 km 4,20* 3,90*
El-Bil over 10.000 km 4,20* 3,90*
Tillegg for arbeidstakere som fyller drivstoff der bomavgift er inkludert i drivstoffprisen 0,10** 0,10
Tillegg Ekstra passasjer 1,00 1,00
Tillegg Kjøring på skogs- og anleggsvei 1,00 1,00
Tillegg Tilhenger eller frakt av utstyr og materiell i egen bil 1,00 1,00
Andre kjøretøy    
Motorsykkel over 125 ccm 2,95 2,95
Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm 2,00 2,00
Snøscooter og ATV 7,50 7,50
Båt med motor 7,50 7,50

De nye reisesatsene gjelder fra 22. juni 2018

Skattefri sats er 3,50 i 2018. Skattefri sats var 3,50 (inntill 10.000km) og 3,45 (over 10.000km) i 2017.
** Gjelder kun arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø

   


 
Send satsene på en e-post

Vi i Autogear ønsker at kjøregodtgjørelse skal være enkelt for deg. Følg derfor gjerne med på bloggen vår for oppdateringer om kjøregodtgjørelse.

 Last ned