<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Statens nye satser for kjøregodtgjørelse i 2017

I statsbudsjettet for 2017 reduseres den skattefrie andelen av kjøregodtgjørelsen med 30 øre. Her forteller vi deg hva det vil bety for deg som har krav på kjøregodtgjørelse.

Statens sats for kjøregodtgjørelse forblir uendret på 4,10 kroner per kilometer i 2017. I 2016 var skattefri andel av denne 3,80 kroner per kilometer, som vil si at du har betalt skatt på 30 øre av kjøregodtgjørelsen din.

I 2017 reduseres skattefriandel med ytterligere 30 øre, nå blir altså skattefri andel av kjøregodtgjørelsen 3,50 kroner per kilometer. Da betaler du skatt på 60 øre av kjøregodtgjørelsen din. Hvor mye du må betale i skatt avhenger av din egen marginalskatt (dvs: hvor mye skatt du betaler på den siste kronen du tjener).

Hvis vi tar utgangspunkt i at du betaler 40 prosent i marginalskatt (noe som er helt vanlig), betyr det at den reelle kjøregodtgjørelsen du mottar reduseres fra 3,98 kroner per kilometer til 3,86 per kilometer. I øre er dette ikke så veldig stor reduksjon, men kjører du 10 000 kilometer i året betyr utgjør det 1200 mindre i kompensasjon.


Utover dette er det ingen i kjøregodtgjørelsen. For 2017 gjelder samme satser som i 2016:
  2016 2017
  kr/km kr/km
Inntil 10 000 km 4,10 4,10*
Over 10 000 km 3,45 3,45
El-Bil inntill 10.000 km 4,20 4,20*
El-Bil over 10.000 km 4,20 4,20*
Tillegg Arbeidssted Tromsø 0,10 0,10
Tillegg Ekstra passasjer 1,00 1,00
Tillegg Kjøring på skogs- og anleggsvei 1,00 1,00
Tillegg Tilhenger eller frakt av utstyr og materiell i egen bil 1,00 1,00
Andre kjøretøy    
Motorsykkel over 125 ccm 2,95 2,95
Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm 2,00 2,00
Snøscooter og ATV 7,50 7,50
Båt med motor 7,50 7,50
* Skattefri sats er 3,50 (inntill 10.000km) og 3,45 (over 10.000km) i 2017    


 
Send satsene på en e-post

Merk at selv om statens sats for kjøregodtgjørelse er på 4,10 kroner per kilometer, står den ansatte fritt til å avtale en sats med bedriften. Uansett er det kun 3,50/3,45 som er skattefritt. Har du behov for en særlig dyr bil eller et kjøremønster som tilsier en høyere sats, er det derfor mulig å bli enig om en høyere sats.

Dette bør du tenke på når du skal forhandle din kjøregodtgjørelse i 2017.

Vi i Autogear ønsker at kjøregodtgjørelse skal være enkelt for deg. Følg derfor gjerne med på bloggen vår for oppdateringer om kjøregodtgjørelse i 2017.

 Last ned