<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Slik kan norske bileiere tjene flere tusen ekstra kroner per måned!

coin-car

9423 nordmenn har gjennomført Autogears kjøreboktest. Tallene taler for seg selv - nordmenn flest kan med enkle grep øke inntekten med flere tusen kroner.

På Autogear sine nettsider finner man en kjøreboktest. I kjøreboktesten får man et sett med spørsmål som definerer hvorvidt man trenger elektronisk kjørebok eller ikke. I all korthet går spørsmålene ut på å kartlegge hvor ofte man kjører, hvor mye kjøregodtgjørelse man får, hvordan man fører kjørebok i dag, hva slags arbeidssituasjon man er i samt hvor mye tid til overs man har på jobb.


Ved endt test vil man få et resultat, som vi har delt inn i tre. Lav score (under 150) gir resultatet at man ikke trenger elektronisk kjørebok - manuell registrering anbefales. Ved medium score (150-250) anbefaler vi at man vurderer samt tester elektronisk kjørebok en periode og ved høy score (over 250) anbefaler vi elektronisk kjørebok på det sterkeste.

Resultatene så langt:

  • 29 % av respondentene har lav score - ikke behov for elektronisk kjørebok.
  • 51 % av respondentene har medium score - har behov for elektronisk kjørebok, og anbefales å prøve det ut en periode.
  • 20 % av respondentene har høy score - gruppen der vi sterkt anbefaler elektronisk kjørebok fordi man kjører forholdsvis mye, glemmer turer og har nok administrative oppgaver fra før av på jobben.

Vi spør også hva slags forhold folk har til å skrive kjørebok manuelt med svaralternativene: “Orker det aldri”, “Gjør det kun motvillig”, “Synes det er en OK aktivitet” og “Elsker det”.


Største delen av svarene på dette spørsmålet er “Synes det er en OK aktivitet” - 40,8% svarte dette. På en god andre og tredjeplass med cirka 5.000 svar finner vi “Orker det aldri” samt “gjør det kun motvillig”. Vi ser altså at nordmenn sterkt misliker den manuelle registreringen (ofte med Excel) og dette kan vi også bekrefte når vi kommer i dialog med de. Excelark som fylles ut manuelt stjeler tid fra sjåfører, mellomleder og den som betaler ut lønnen.


Med Autogear sin løsning vil disse personene spare enorme mengder tid, samt sikre at de får den kjøregodtgjørelse de har rett på. På slutten av måneden får de en fin oversikt over sin kjøring og kan enkelt sende det videre til den som godkjenner og/eller utbetaler.


De mest overraskende tallene finner vi under spørsmålet “Hvor god orden har du på utlegg og kjøring?“
Der ser vi (i kakediagrammet under) at hele 38% glemmer kjøregodtgjørelse innimellom, 19,6% har dårlig kontroll og 14,8% har ingen kontroll på kjøregodtgjørelsen sin. Dette betyr at svært mange mennesker går glipp av store summer kjøregodtgjørelse (flere tusen kroner) hver måned. Fra denne gruppen mennesker sier 27% at de har over 5.000kr per måned i kjøregodtgjørelse.

hvor-god-orden-har-du-pa-utlegg-og-kjoring


Tall hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at norske bilister mottar i overkant av 6,5 milliarder kroner i samlet kjøregodtgjørelse i året. I Norge er det cirka 800.000 mennesker som tar ut kjøregodtgjørelse.


Vår konklusjon er derfor at det er et utrolig markedspotensiale i Norge. Flere hundre millioner norske kroner i kjøregodtgjørelse blir ikke tatt ut, grunnet manglende føring av kjørebok.


Ta kjøreboktesten her for å se om du også går glipp av penger!