<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Seks grunner til at din bedrift ikke skal eie biler lenger

Mange bedrifter eier store flåter av firmabiler som de ansatte disponerer i jobb og privat. Men, trenger egentlig bedriften å eie egne biler? Svaret er nei, i alle fall om du spør oss i Autogear.

Hvis bedriften har bruk for biler til de ansatte, er det i hovedsak to måter dette kan løses på:  

  • Bedriften kan eie eller lease bilene selv og tilby firmabiler til de ansatte, som den ansatte blir beskattet for
  • De ansatte kan selv eie bilen, mens bedriften kompenserer den ansatte med kjøregodtgjørelse for faktisk kjøring.

Fortsatt er det mange som sverger til at bedriften kan eie bilene. For mange ansatte vil det å eie en «firmabil» også høres ut som et forlokkende gode.

Likevel er det smartest og mest rettferdig både for bedriften og de ansatte om ansatte selv eier bilen og krever kjøregodtgjørelse. Det er flere grunner til dette, her er seks av dem:

  1. Bilhold og flåtestyring er sjelden bedriftens kjernevirksomhet. De fleste bedriftsledere bør heller bruke kreftene på forretningen enn å administrere biler
  2. Kjøregodtgjørelse er rettferdig fordi den ansatte får kompensasjon for faktisk bruk. Det er positivt både for bedriften og den ansatte.
  3. Tradisjonelle firmabilavtaler fordrer at den ansatte kjører mye privat for løsningen skal lønne seg for den enkelte.
  4. Ansatte opplever større eierskap til en bil de eier selv, og tar bedre vare på den. Trolig vil de fleste også få større frihet i valg av bil dersom de kan velge fritt hvilken bil de vil kjøre og ikke være bundet av bedriftens avtaler.
  5. Kjøregodtgjørelse er ikke komplisert. For eksempel vil en elektronisk kjørebok fra Autogear sikre at all dokumentasjon er korrekt, og regnskapsavdelingen mottar riktige og ferdig utfylte bilag til utbetaling som reiseregning.  
  6. Kjøregodtgjørelse kan være et «gode» på samme måte som firmabil. Selv om den skattefrie delen av kjøregodtgjørelsen er kr 3,50 per kilometer, står man fritt til å bli enige om egne satser som er høyere enn dette. Dette kan være særlig relevant for yrker der man er avhengig av å kjøre standsmessig, eller bruken av bilen tilsier at satsen bør være høyere, f eks ved ekstra høy slitasje.  

Med mindre du som bedriftsleder har en særlig interesse for biladministrasjon, er det få gode grunner til at selskapet skal eie biler. Ved å heller la ansatte eie bilene og betale kjøregodtgjørelse for kjøringen, får både arbeidsgiver og arbeidstaker mer fleksibilitet.

Ta gjerne kontakt med en av våre kundeveiledere dersom du ønsker å vite mer om hvilke løsninger som kan egne seg for din bedrift.