<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Miljørapportering, den nye bransjestandarden

I en tid der miljøhensyn blir stadig viktigere og et krav i anbudsrunder, gjør Autogear dokumentasjon og rapportering knyttet til bedriftens bilbruk ikke bare enklere, men også mer pålitelig. På bakgrunn av dette har vi laget Miljørapporten som du finner i Rapportmodulen vår, samt har vi nå inkludert utslippsdata i Prosjektrapporten vår på ønske fra dere, våre fantastiske kunder.

Nøyaktighet i hver beregning  

Vårt system sikrer nøyaktighet ved å automatisk hente inn detaljert informasjon om hvert kjøretøy ved registrering, inkludert gjennomsnittlig CO2-utslipp og nitrogenoksider (NOx). Denne dataen danner grunnlaget for estimerte utslipp, ikke bare i Miljørapporten, men også i Prosjektrapporten. Dette sikrer at din virksomhet alltid har tilgang til oppdatert og nøyaktig informasjon.  
 
Eksempel under på hvordan rapporten ser ut i PDF format 

Miljørapporten

Miljørapporten

Prosjektrapporten

Prosjektrapporten

 

Autogears “automagi” gjør det enkelt å hente ut nøkkeltall for din virksomhets karbonavtrykk, med noen få klikk får du all den informasjonen du trenger. Rapporten kan enkelt lastes ned i både PDF- og Excel-formater, samt CSV-format, noe som gjør det enkelt å integrere i dine eksisterende rapporteringsrutiner.

Møt kravene

Enten din virksomhet er Miljøfyrtårnsertifisert, ISO-sertifisert, eller bare ønsker å ligge foran i miljøspørsmål, dekker vår Miljørapport og Prosjektrapport alle krav til rapportering av CO2- og NOx-utslipp. Autogear setter din bedrift i stand til å møte reguleringskrav og bransjestandarder.    
   
Med ECIT Autogear blir det så enkelt: Du kjører, vi ordner resten. Fra miljørapportering til prosjekthåndtering, vår løsning tilpasser seg dine behov og sikrer at du alltid er foran i løypa. 

 

Integrer ECIT Autogear og Smartdok

smartdok2

ECIT Autogear har et eksklusivt integrasjonssamarbeid med Smartdok. Dette samarbeidet tilbyr en helhetlig løsning designet for å maksimere effektiviteten i prosjektstyring og miljørapportering.

Moduler for et hvert behov

Smartdok er kjent som den mest brukte løsningen i bygge- og anleggsnæring, og det er ikke uten grunn. Systemet tilbyr en rekke moduler som dekker alle aspekter av prosjektadministrasjon:

  • Tidsstyring: Få oversikt og kontroll over arbeidstimer for både mann og maskin.
  • HMS/KS-system: Implementer omfattende sikkerhets- og kvalitetssystemer.
  • Ressursforvaltning: Overvåk vareforbruk og håndter service samt vedlikehold av maskiner.
  • Dokumenthotell: Sentralisert lagring for enkel tilgang til alle prosjektdokumenter.
  • Bildedokumentasjon og sjekklister: Forbedre sporbarheten og dokumentasjonen med bilder og sjekklister.
  • Kjørebok og brøytelister: Forenkle loggføring av kjøretøybruk og spesifikke operasjonelle aktiviteter.

Disse modulene er tilgjengelige gjennom en brukervennlig app for både iPhone og Android, noe som muliggjør fleksibel tilgang fra både mobil og PC. Systemet er helt webbasert, og krever ingen spesiell installasjon eller vedlikehold av serverpark. Det eneste du trenger er en PC med nettleser og internettforbindelse.

Enkel og effektiv prosjektstyring

Integreringen mellom ECIT Autogear og SmartDok betyr at brukerne kan nyte godt av en sømløs brukeropplevelse som forenkler prosesser og automatiserer datainnsamling. Dette gir en betydelig tidsbesparelse og reduserer muligheten for menneskelige feil, noe som er essensielt i bygge- og anleggsnæringen. Med ECIT Autogear og SmartDok kan bedriften din fokusere mer på selve byggearbeidet og mindre på administrasjon.

Dette samarbeidet ikke bare forbedrer effektiviteten og nøyaktigheten i arbeidet ditt, men setter også din virksomhet i stand til å overholde miljøkrav og bransjestandarder, noe som er avgjørende i dagens marked.

Ønsker du enda mer informasjon om SmartDok og hva de kan tilby? Klikk her

smartdok_logo