<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Autogear sier farvel til utboksen og tar varebilen inn i varmen

Autogear fikk en gave med på kjøpet. Vi fokuserte på privatbiler som brukes i jobb og ga derfor kundene en løsning som er god på sortering av turer og rapportering av lønn. Også kunder som trenger å måle privat kjøring av varebil klasse 2 så fordelen av dette. Så mange slike kunder har det blitt at vi nå utvider webløsningen og strategien slik at vi med hånda på hjertet kan si: Autogear er best på lønnsrapportering for alle biler som brukes både i jobb og privat.

Fra kjøregodtgjørelse til variabel firmabilskatt

Autogear har sine røtter i det motsatte av firmabilskatt, nemlig kjøregodtgjørelse. Men vi har også hatt mange fornøyde kunder med varebil klasse to. Felles for begge bruksområdene er at bilene kjører både jobb og privat, og at personvern derfor er essensielt.

Nå har vi tatt de siste stegene for å med hånda på hjertet kunne si at vi også er spesialister på firmaeide varebiler som brukes privat. Vi går fra å være nummer 1 på kjøregodtgjørelse til å være best på lønnsrapportering for biler som brukes både i jobb og privat.

Skatt på firmabil med grønne skilter - Slik betaler du mindre skatt for firmabilen i 2021!

Offentlig godkjent kjørebok 2.0

Når elektronisk kjørebok skal brukes til å betale mindre skatt så er det selvfølgelig en alvorlig sak i statens øyne. De stiller derfor noen krav som må oppfylles for å være “offentlig godkjent”.

Disse kravene har Autogear levert på, og nå har vi tatt en ny gjennomgang for å innrette oss enda mer mot hensikten og tanken bak kravene. Måten vi ivaretar kravet om at man ikke skal kunne redigere reiseruter og hvordan melding om driftsstans gjennomføres er viktige deler i dette.

COWI møter krav om elektronisk kjørebok og kutter 66% i tidsbruk med Autogear

Farvel til utboksen

Siden 2017 har Autogear vært organisert rundt en innboks, en utboks og et arkiv. Dette passer bra for kunder med kjøregodtgjørelse men passer ikke like bra når man skal måle private kilometer og bompenger.

Vi har derfor laget en forenklet meny som fungerer for begge bruksområder. Vi sier nå farvel til utboksen og deler turene simpelthen inn i turer som er registrert og turer som også er bekreftet av sjåføren.


New call-to-action