<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Jobb eller privat? Slik sorterer vi turene i kjøreboken din

Slik sorterer vi turene i kjøreboken din
La oss se for oss kalenderen til bilen din. Vi har dagene bortover og hver kjøretur ligger som et møte i kalenderen. Noen er private og noen er jobb, noen er tidlig, noen er sent, og noen er i helgen. Med Autogear kan man enkelt finne ut hva som er hva, noe vi allerede gjør med over 4 millioner turer i året.

I et langstrakt land er bilen god å ha. For mange er den med både på jobb og i private ærend. Med en elektronisk kjørebok får du automatisk oversikt over alle turene dine. Men hvordan skiller man snørr og barter? Autogear har som visjon at kjørebok skal automatiseres 100% og derfor jobber vi mye med akkurat den problemstillingen. Med vår løsning kan du enkelt sortere turer automatisk med kun små tilpasninger.


Utgangspunktet

I oversikten under så ser vi et tenkt sett med turer for en vanlig uke.

hvordan-vi-sorterer-turer-i-autogear7

Noen er i arbeidstiden, noen er utenfor. Uten automatisk sortering måtte man gått gjennom alle sammen før man kunne levert en ferdig rapport. Turene vi skal fram til som faktisk teller som jobb (AKA “Arbeidsreiser”) er de som på bildet under er markert i grønt.

hvordan-vi-sorterer-turer-i-autogear4


Sortering basert på tid

Det første og enkleste steget vi gjør for deg i Autogear er å begynne å sortere på tid. Systemet lar deg sette en arbeidstid per ukedag og sette turer som starter innenfor tidsperioden til “jobb”. (Man kan også legge inn regler for datoer slik at f.eks sommerferien i sin helhet blir privat.) Med en tidsregel kan vi få et resultat som nedenfor - hvor turene innenfor det fargede feltet er jobb mens de utenfor er privat.

hvordan-vi-sorterer-turer-i-autogear5


Adresser for økt nøyaktighet

Nå lever de færreste som maskiner og det hender man kjører private turer innenfor arbeidstiden. Et prima eksempel er turer mellom hjem og fast arbeidsplass, som ikke teller som jobb i Skatteetatens øyne, eller en tur hjemom i lunsjen for å møte en håndverker. For å bøte på dette kan man legge inn private adresser. Enten i en samlet liste eller ved at man merker adresser som private etter hvert som man besøker dem.

Slik kan man uansett bevege seg mot et oppsett hvor de vanligste private adressene er merket i Autogear. Ved å aktivere adresselisten i Autogear vil man dermed overstyre regelen om arbeidstid i tilfeller hvor man kjører mellom private adresser. Med dette på plass vil vi kunne få en sortering som følger, hvor “privat til privat”-turer er merket spesielt og ikke påvirkes av tidsregelen.

hvordan-vi-sorterer-turer-i-autogear6


Sortering av kaos

Noen har ikke fast arbeidstid, og kanskje ikke så mange mønstre når det gjelder hvor man kjører privat heller. Da vil vi oftest snut på tilnærmingen og heller definere alle jobbadresser. Dette kan gjøres ved å ta ut en liste over kunder og deres adresser fra et egnet system og så laste opp dette samlet til Autogear. Alternativt kan man selvfølgelig også merke adresser som jobb etterhvert som man besøker dem.

Selv uten tidsbasert regel for sortering så vil man da automatisk få alle turer som starter eller slutter på en jobbadresse sortert som jobb. Som i eksempelet over så er det viktig å huske at fast arbeidssted her er å betrakte som en privatadresse.


Praktisk i applikasjonen

hvordan-vi-sorterer-turer-i-autogear8

Slik ser oversikten over adresser ut inne i Autogear. Her ser man også at man i tillegg til å sette jobb/privat også kan spesifisere ulike formål for ulike adresser.


På tide å digitalisere og automatisere håndteringen av kjøregodtgjørelse?

Tiden med å føre kjøring for hånd er over! Kjøreboken til Autogear består av en GPS-enhet og en nettløsning. GPS-enheten passer alle biler og modeller og plugges inn i bilens 12-voltsuttak. Når pluggen er på plass er du i gang og GPS-enheten sender alle dine turer til en webapplikasjon. Webapplikasjonen sorterer dine turer automatisk og gjør rapporteringen til en lek. Klikk her dersom du ønsker å prøve Autogear gratis.

Klikk her dersom du ønsker å prøve Autogear gratis