<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Firmabil eller privatbil med kjøregodtgjørelse - hva lønner seg?

Mange får valget mellom å ha firmabil eller å bruke privat bil i jobben. Dessverre er det ikke et entydig svar på hva som er mest gunstig. Det som lønner seg for deg, avhenger av en rekke faktorer som blant annet bilens pris, hvor mye du kjører, inntekt og skattenivå.

Har du firmabil, er det jobben som eier bilen, og du som er ansatt må skatte av fordelen ved å disponere jobbens bil. Bruker du privatbil er det du som eier bilen, og du kan kreve kjøregodtgjørelse fra jobben når du bruker bilen i jobbsammenheng.

Selv om du må skatte av fordelen ved å ha firmabil, vil skattekostnaden nesten alltid være lavere enn de reelle bilutgiftene. Med firmabil vil du også ha forutsigbare bilkostnader, ettersom du betaler for bilen over skatteseddelen.

Likevel er det ikke gitt at firmabilløsningen er det beste for deg.

For å finne ut av hva som lønner seg for deg, må du sette opp regnestykker basert på egen økonomi. Nedenfor er noen av de viktigste prinsippene som er styrende for hvilken vei regnestykket svinger.

Inntekten din – tjener du mye blir kjøregodtgjørelse mer gunstig

Ved høy inntekt får du høyere marginalskatt. Høyere skattesats vil påvirke fordelsbeskatningen av firmabil. Kjøregodtgjørelse på sin side har en lav skattepliktig andel, så utslaget på skatten din vil bli mindre.

Enkelte arbeidsgivere med firmabilordning velger å kompensere ansatte som ikke velger firmabil. Dersom du velger å motta en slik kompensasjon, og kjøper en rimelig bil privat, vil dette også gjøre kjøregodtgjørelse mer gunstig.

Bilens driftskostnader – lave driftskostnader vil gjøre kjøregodtgjørelse mer gunstig

Driftskostnadene på biler varierer mye, særlig etter at utvalget av elektriske- og hybridbiler har vokst. Likevel er kjøregodtgjørelsen den samme, uavhengig av hvor dyr bilen din er i drift. Derfor vil privat bil og kjøregodtgjørelse favorisere biler som er billige i drift, som eksempelvis elbiler.

Visste du at du faktisk får høyere kjøregodtgjørelse hvis du kjører elbil? Her er satsene for kjøregodtgjørelse i 2016.

Bilens verdi – dyre biler gjør firmabil mer gunstig

Har du en firmabil beskattes du utfra bilens listepris som ny, med fratrekk for bilens alder. Biler med høy listepris vil gi et høyere grunnlag for beskatning enn rimeligere biler. Likevel vil firmabilavtaler favorisere kostbare biler, ettersom inntektspåslaget ikke stiger i takt med prisen på bilen. En bil til 800 000 gir ikke dobbelt inntektspåslag av en bil til 400 000.

Kjører du en privatbil og krever kjøregodtgjørelse, vil godtgjørelsen være fast per kilometer uavhengig av hvor dyr bilen er i innkjøp. Dette gjør kjøregodtgjørelse mer gunstig for rimeligere biler.

Andel kjøring jobb og privat – mye privat kjøring favoriserer firmabil

Kjører du mye i jobb og lite privat vil det sannsynligvis lønne seg med kjøregodtgjørelse. Kjører du mye privat og mindre i jobb blir det mer gunstig å ha firmabil. Firmabil dekkes av jobben, uansett hvor mye du kjører privat. Eier du bilen selv, får du ingen kjøregodtgjørelse for privat kjøring.

Har du leasingavtale på privatbilen din? Her kan du se hvor mye du må kjøre før kjøregodtgjørelsen dekker hele leasingkostnaden din.

Mange variabler, ingen fasit

Faktorene over illustrerer hvordan forskjellige variabler påvirker hva som lønner seg av kjøregodtgjørelse og firmabil. Det er derfor viktig at du gjør grundige beregninger av egen økonomi og eget kjøremønster, og regnestykket kan bli nokså komplisert. Satt på spissen:

  1. Tjener du mye, kjører en rimelig bil med lave driftskostnader som du i all hovedsak bruker til kjøring i jobben, da vil privat bil og kjøregodtgjørelse trolig lønne seg.
  2. Tjener du middels eller lite, kjører en stor og dyr bil som du også bruker mye privat, da vil firmabil trolig lønne seg.

Hvis du ønsker å se nærmere på hva som konkret lønner seg i din situasjon, kan vi anbefale denne kalkulatoren: http://www.smartepenger.no/105-kalkulator/907-firmabil-eller-privateid-bil

Dersom du finner ut at privatbil er det riktige for deg, kan en elektronisk kjørebok være et godt hjelpemiddel for å sikre at du faktisk får den kjøregodtgjørelsen du har krav på. Ta kontakt med oss i AutoGear hvis du ønsker å vite mer om hva vi kan tilby.