<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Trackunit og Autogear tilbyr sømløs flåtestyring og elektronisk kjørebok

Nytt samarbeid forenkler hverdagen til virksomheter med store kjøretøyflåter når Trackunit og Autogear nå tilbyr sømløs flåtestyring og elektronisk kjørebok.

Trackunit er en av Europas ledende aktører innen flåtestyring av anleggsmaskiner, lifter og næringsbiler, og Autogear har gjort livet enklere for mange bilister med sin elektroniske kjørebok. Samarbeidet mellom Trackunit og Autogear gir nå Trackunits kunder mulighet til å få elektronisk kjørebok uten ekstra installasjon.

- Dette samarbeidet er som «hånd i hanske». Vi har jobbet lenge med å utvikle den mest brukervennlige elektroniske kjøreboken på markedet, og Trackunit har tilsvarende godt verktøy for flåtestyring. Rent praktisk bruker vi hardware fra Trackunit og software fra Autogear for å skape en løsning som både gir kontroll over flåten og all nødvendig dokumentasjon, sier Jostein Ludvigsen, gründer i Autogear.

 

P8230268_ny.jpg

Atle Jensen fra Trackunit i Norge og Jostein Ludvigsen i Autogear er veldig fornøyd med det nye samarbeidet. Vi har lett grundig etter den beste partneren på dette området, og Autogear pekte seg ut som den beste og mest brukervennlige løsningen, sier Atle.


Samarbeidet som er inngått gir samtlige av Trackunits kunder muligheten for tilgang til Autogears elektronisk kjørebok, uten at det kreves ytterligere installasjoner i kjøretøyene. All innsamlet data lagres i skyen og er enkelt tilgjengelig på nettet.

- Vi har allerede 13 000 kjøretøy og maskiner som er tilkoblet Trackunit i Norge. Spesielt de av våre kunder som har biler på grønne skilter har et særlig behov for riktig dokumentasjon utover hvor og når kjøretøyene er brukt. Det kan vi nå tilby gjennom Autogears løsning, som sikrer at all kjøring blir loggført i henhold til Skatteetatens krav. Vi har lett grundig etter den beste partneren på dette området, og Autogear pekte seg ut som den beste og mest brukervennlige løsningen, sier Atle Jensen i Trackunit.

Ta kontakt med Jostein Ludvigsen i Autogear dersom du som Trackunit-kunde ønsker å få tilgang til Autogears elektroniske kjørebok.