<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Møt vår Head of Sales, Sandra

Sandra startet som salgsrådgiver i februar 2019, og er i dag Head of Sales i ECIT Autogear AS. Med en naturlig flair for kommunikasjon og et talent for å bygge relasjoner, har Sandra vist seg å være en uvurderlig ressurs for selskapet. Hennes evne til å motivere og lede teamet sitt har bidratt til betydelige salgssuksesser. Hun skilte seg også ut på ECITs julebord i 2023, hvor hun vant "Årets høyeste røst", noe som understreker hennes livlige og engasjerende personlighet. Sandra er en dyktig leder med et skarpt salgsinstinkt, men også en person som bidrar positivt til arbeidsmiljøet med sin energi og entusiasme.

Hva er din favoritt del av jobben som leder for salgsavdelingen?
Den beste følelsen får jeg når teamet lykkes i sine salgsmøter, og når kundene velger oss fordi de ser at ECIT Autogear gir de en større verdi enn løsningen de hadde fra før.
Noe av det mest spennende med å jobbe i Autogear er jo nettopp det at det er våre kunder som driver utviklingen av løsningen. Så når våre kunder kommer til oss med forslag til nye funksjoner og muligheter som vi ser kan gi verdi for flere av våre kunder, kan det fort legges til rette og vi kan lansere det de etterspør kort tid etterpå. 

Jeg elsker å være en del av et så innovativt og fremoverlent selskap som ECIT Autogear ❤️

Hvordan holder du teamet ditt motivert?
Heldigvis har jeg verdens beste team som i utgangspunktet er veldig flinke til å motivere både seg selv og hverandre. Men den aller største motivasjonsfaktoren for oss alle er jo når kunder velger oss fordi de får en løsning som gir de en større verdi enn den løsningen de hadde fra før.

Hva inspirerte deg til å starte i salgsbransjen?
Jeg har alltid likt å snakke med mennesker, og har i tillegg alltid fått høre at jeg er en god samtalepartner.  Når jeg innså at man kan faktisk kan ha det å snakke med folk som en jobb, og få mulighet til å hjelpe folk til en bedre hverdag ved å tilby de riktige løsningene,- ja så handlet det egentlig bare om å finne det riktige produktet og tjenesten å jobbe med. Da fant jeg Autogear og resten er vel egentlig historie..

Jeg føler meg som verdens heldigste som kan bruke hver eneste dag på finne de beste løsningene for våre kunder, sammen med våre kunder ❤️

Sist, men ikke minst, hva er din favoritt funksjon i Autogear elektronisk kjørebok?
Uten tvil prosjektmodulen vår! Her kan man legge inn sine kunder/prosjekter og deretter knytte disse opp til en adresse eller område. Da blir riktig kunde/prosjekt automatisk knyttet opp til de relevante turene, og dette gir kundene våre en fantastisk og automagisk datafangst. Både tiden de har brukt hos kunde/på prosjekt og km og bom-/ferjekostnader som er tilknyttet kan meget enkelt hentes ut i rapporter, eller overføres via integrasjon til f.eks. Tripletex eller Smartdok.

 

IMG_3135-EDIT (1)