<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Hvilke regler gjelder for firmabil?

Det er mange bedrifter og ansatte som opplever problemer med skatt ved bruk av firmabil. Ofte er årsaken at reglene oppfattes som kompliserte.
 

Det finnes mange oversikter som omhandler satser, lover og regler. Blant annet har Altinn et oversiktlig sammendrag her.

Basert på prisen på bilen da den var ny, og dens alder, fastsettes det hvor mye som skal skattes av firmabilen. 

I 2015 gjelder følgende:

  • Du blir skattelagt for 30% av bilens listepris opp til 286 000,- kroner
  • Er listeprisen over 286.000 kroner skattelegges du 20 %
  • Om bilen er eldre enn tre år fra 1. januar i inntektsåret, må 75% av bilens listepris benyttes
  • Er bilen eldre enn 3 år så endres prosenten til 56,25%.  

Tilgang til firmabil regnes som en skattefordel om bilen også benyttes privat. Dette er fordi utgiftene til en firmabil i utgangspunktet dekkes av firmaet. Derfor skal det betales skatt på bilen.

Disse satsene avhenger av bilens verdi og alder, og ikke hvor mye bilen brukes.

Det finnes også spesialregler i forhold til biler som benyttets av for eksempel håndverkere. For å regnes under spesialbil-reglene og dermed unntas fra de ordinære reglene for skatt på firmabil, må bilen regnes som lite egnet til privat bruk og heller ikke brukes privat, utenom kjøring fra hjemmet til arbeidsplassen.

 New Call-to-action