<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Dette er statens satser for kjøregodtgjørelse

Som arbeidsgiver står du fritt til å lage dine egne avtaler med de ansatte når det kommer til bruk av privatbil i jobben, men under en forhandling er det viktig å være klar over statens satser for kjøregodtgjørelse. 

De siste årene har det vært relativt små endringer i statens satser for kjøregodtgjørelse. Her finner du en oppsummering for årene 2013 til 2015. (Denne artikkelen oppdateres så snart satsene for 2016 er klare.)

Kjoregodtgjorelse.png

Krav til deg og arbeidstakeren

Dersom dine ansatte skal bruke privtbil i jobben fremfor firmabil har du flere alternativer. Mange velger en løsning hvor de ansatte mottar kjøregodtgjørelse etter statens satser. Som arbeidsgiver kan du utbetale dette skattefritt, men det er visse krav til både deg og arbeidstakeren. 

  • Du som arbeidsgiver må ha gitt tillatelse til at arbeidstaker kan bruke bilen i jobbsammenheng
  • Du må innhente reiseregning fra arbeidstakeren
  • Kjøregodtgjørelsen er skattefri så lenge det er innenfor statens satser
  • Kjøringen må være i yrkessammenheng

 Ta hensyn til arbeidstakerens kjøremønster

Den mest vanlige formen for kjøregodtgjørelse er den kilometerbaserte. Det blir derimot mer og mer vanlig med en fast sum. Eventuelt en kombinasjon av disse to eller et rent lønnstillegg. Alternativet du velger bør ta hensyn til de ansattes kjøremønster. 

Tidsskriftet "Revisor informerer" kom i Nr.1-2015 med følgende anbefaling: 

"Vi anbefaler at kjøregodtgjørelse etter statens satser kun gis til ansatte som bare sporadisk bruker bilen i jobben. For alle andre anbefaler vi en form for fast kjøregodtgjørelse, eventuelt kombinert med en variabel del". 

De mener en fast månedlig godtgjørelse vil fjerne noe av bekymringene ansatte har når de anvender privatbilen i jobben. På denne måte har de også en fast inntekt på bilen. 

Dersom du betaler ut fast kjøregodtgjørelse bør du kreve at de ansatte bruker kjørebok. Da kan du nemlig dele opp kjøregodtgjørelsen i en trekkfri og en trekkpliktig det. 

Våre dyktige rådgivere kan hjelpe deg å finne ut hvordan du kan løse dette på best mulig måte i din bedrift. 

New Call-to-action