<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Slik unngår du unødvendig firmabilskatt og arbeidsgiveravgift i en rolig periode

smarte-rom

Siden 2016 har det vært mulig å beregne firmabilskatt og arbeidsgiveravgift for varebil klasse 2 basert på faktisk bruk. Mange bedrifter har skaffet elektronisk kjørebok for å sikre seg disse besparelsene. En del sitter fremdeles på gjerdet. I perioder med lav aktivitet og eventuelt permitteringer kan det være grunn til å revurdere dette. Firmabilskatten fortsetter nemlig ufortrødent selv om en ansatt er permittert.

Ansatte som får bruke en bil som bedriften betaler for privat må skatte av dette. Dette skjer på lik linje med f.eks. gratis mobiltelefon fra jobben. Hvor mye man må skatte avhenger av hvor stor beregnet inntekt Skatteetaten mener bilen bør gi.

Firmabilen blir ikke automatisk permittert

I perioder med permittering eller lav aktivitet så får de ansatte i utgangspunktet fremdeles denne inntekten. Bilen disponeres fremdeles til privat bruk, og fordelen er derfor den samme. Arbeidsgiveravgiften løper da tilsvarende. For å unngå dette kan de ansatte levere tilbake bilen til jobben, men dette er ikke alltid hensiktsmessig og kostnadene blir dermed noe man må leve med - med et unntak:

Firmabilskatt for varebil kan baseres på bruk
Dersom man kjører varebil klasse 2 har man en unik mulighet til å beregne denne inntekten basert på faktisk bruk i stedet for bilens listepris. Det vil si at hvis bilen ikke kjøres privat en måned så blir firmabilskatten for den ansatte og arbeidsgiveravgiften for bedriften null. Ordningen forutsetter imidlertid at man har en offentlig godkjent elektronisk kjørebok i bruk.

Bruker du varebil fra jobben privat? Ta vår test og sjekk om du kan få lavere firmabilskatt

I rolige tider sparer man enkelt inn kjørebok på arbeidsgiveravgiften alene

Pris på kjørebok varierer ut fra funksjonalitet og kvalitet men den kan uansett være grei å se opp mot arbeidsgiveravgiften som bedriften sparer. Hvis vi tar utgangspunkt i en bil som kostet 300.000 og er under 3 år gammel så blir den årlige inntekten for den ansatte 45.000 kroner. Arbeidsgiveravgiften på dette utgjør 14,1%, det vil si 6.345 kroner per år. Det blir 528 kroner i måneden.

Dette må selvfølgelig sammenlignes med inntekten den ansatte ville hatt med kjørebok og variabel beskatning. Men - dersom firmabilen står stille for eksempel på grunn av permitteringer så blir regnestykket ekstra enkelt. Da sparer bedriften hele beløpet. På den ansattes side så vil besparelsen være over 1.200 kroner utbetalt per måned. Dette vil selvfølgelig også komme ekstra godt med i utfordrende tider.

Autogear har ikke bindingstid og passer bra for bruk i kortere perioder

Sitter du med en følelse av at dette er noe du bør vurdere så tar vi gjerne en uforpliktende prat med deg om temaet. Autogear har ingen bindingstid og er derfor ekstra godt egnet som leverandør i situasjoner man er usikre på hvor lenge vil vare.

Klikk her for å booke tid for en prat med Sandra, så kan vi hjelpe deg å regne ut hva besparelsene blir.