<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Slik fjerner Autogear usikkerhet ved å tilby pilotperioder for interesserte bedrifter

Mange bedrifter vurderer elektronisk kjørebok som underlag for kjøregodtgjørelse eller variabel firmabilbeskatning. Og mange bedriftsledere føler seg usikre på om tjenesten vil fungere godt i samspill med bedriftens prosesser og ansatte. Den usikkerheten liker vi i Autogear å fjerne før vi tar nye kunder ombord. Derfor har vi laget en strukturert pilot-prosess, hvor bedrifter som mistenker at de kan få en høy return on investment får teste Autogear “live” i egen bedrift og med egne prosesser rundt reiseregning, beskatning og lønn.

Stegene i en pilot

Ved inngåelse av pilot gjør vi en grundig behovsanalyse for å vite hva kunden ønsker ut av piloten og hvilke krav kunden har til vårt produkt.

Etter den samtalen oppretter vi umiddelbart en konto som både beslutningstaker og sjåfør kan logge inn i. Deretter sender vi ut GPS til sjåføren, samt brukernavn til begge to.

Få dager senere når GPS er plugget inn i diagnoseporten kjører vi opplæring med både sjåføren og beslutningstaker - enten individuelt eller sammen og ofte via web. Der viser vi hvordan man oppretter regler, legger opp faste adresser, aktiverer eventuelle integrasjoner og setter opp automatiske rapporter.

Dere vil få god oppfølging i løpet av pilotperioden slik at vi har en god og trygg dialog hele testperioden. Få uker senere når testperioden er over har vi et felles evalueringsmøte der vi går gjennom kjøreboken sammen, samt oppsummerer opplevelser og tid spart.

  1. Opprettelse av konto
  2. Utsendelse GPS
  3. Opplæring sjåfør og leder
  4. Testperiode
  5. Oppsummering av testperiode
  6. Igangsettelse av samarbeid


Hva ser vi etter før en pilot kalles vellykket

Formålet med å utføre en pilot er å finne ut om hvorvidt vi i Autogear kan dekke ditt behov innenfor elektronisk kjørebok. Vår kundeliste skal kun bestå av bedrifter der vi faktisk gir “value for money” for kunden. 

Ergo vil vi i behovsavdekkingen noen ganger avklare at vi ikke er riktig leverandør og heller takke nei til å starte en pilot eller senere innlede et kundeforhold. 

For å kalle en pilot vellykket skal vi i Autogear i samråd med kunden sammen finne ut om vi blir den rette leverandøren for din bedrift eller ikke - uansett utfall av piloten. Vi ønsker da å se om sjåførene og lederne er fornøyde med løsningen vi tilbyr, og at vi hjelper til å gjøre hverdagen enklere for din bedrift.

Hva som skal til for å kvalifisere til en pilotperiode

En pilotperiode krever ressurser hos både Autogear og kunde. Derfor er det en fordel å sørge for at et godt grunnlag er på plass før piloten settes i gang, noen av kravene er som følger:

  • At bedriften har flere enn 25 biler som trenger kjørebok.
  • En eller flere utpekte personer som tester produktet.
  • God kommunikasjon og oppfølging av opplæringsløpet.

Bare ta kontakt med oss for en liten prat så finner vi alltids en løsning for deg og din bedrift.

Hvordan komme i gang

Fyll ut skjemaet under dersom du har spørsmål om Autogear sitt pilotprogram eller ønsker å komme i gang med en pilot.