<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Ny produktutvidelse for Nettlønn-brukere

Med denne utvidelsen introduserer vi to nøkkelfunksjoner som vil kvalitetsikre måten du håndterer lønnskjøringer på.


Først og fremst får du automatisk tildeling av lønnskoder fra Nettlønn direkte i Autogear, noe som eliminerer behovet for manuell inntasting og reduserer risikoen for feil. I tillegg tilbyr vi en spesialtilpasset fileksport til lønnskjøringen i Excel-format. Denne filen er forhåndsformatert for umiddelbar import til Nettlønn, komplett med all relevant informasjon for din neste lønnskjøring. Disse oppdateringene er ikke bare tidsbesparende, men også et stort skritt mot mer effektiv og nøyaktig lønnshåndtering.


Slik ser det ut i Autogear

Nettlønn utvidelse

Ta i bruk utvidelsen: https://app.autogear.com/dashboard/netlonn