<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Effektiviser prosjektstyringen!

I en hverdag hvor effektivitet og nøyaktighet er viktig, tilbyr Autogear en løsning som forenkler prosjekthåndteringen. Dette systemet gir bedrifter muligheten til å automatisere koblingen av kjøretøy til prosjekter ved å knytte dem til bestemte adresser eller områder.

Automatisk tilknytning av kjøretøy til prosjekter
Ved å tilordne kunder og prosjekter til konkrete adresser, sikrer Autogear at hver tur logges og automatisk tilknyttes det relevante prosjektet. Denne prosessen sikrer at alle reiser blir riktig registrert og reduserer behovet for manuell registrering.

prosjektrapport

Verdifull innsamling av data
Med Autogear samles det inn verdifulle data som tid brukt på lokasjon, kjøretid, kjørte kilometer, og bompengekostnader knyttet til hvert prosjekt. Disse dataene danner grunnlaget for fakturering og prosjektstyring, spesielt for engangsoppdrag eller prosjekter med varierende varighet.

Forenkling av prosjektadministrasjon
Autogear har gjort det enklere å administrere prosjekter ved å tillate at en fast prosjekttilknytning settes opp for hver adresse. Dette betyr at turer som avsluttes på disse adressene automatisk får prosjektet tildelt, noe som forenkler administrasjonen betydelig.

Grunnlag for fakturering
Tidssporingsrapporten fra Autogear tilbyr to viktige tidsmål for fakturering:

  1. Kjøretid: Den faktiske tiden brukt på veien.
  2. Oppholdstid: Tiden tilbrakt på lokasjon mellom turer.

Denne rapporten gir detaljert dokumentasjon som er essensiell for korrekt fakturering og prosjektstyring. Resultatene vises i et desimalformat som enkelt kan integreres i et regnskapssystem for effektiv fakturering.

Nøyaktiget og bedre kontroll
Å ta i bruk Autogear for bilbruk i prosjektstyring fører til større nøyaktighet og bedre økonomisk kontroll. Det forenkler prosesser, minimerer feil, og forbedrer faktureringspresisjonen. Dette er ikke bare en forbedring av interne prosesser, men også et verktøy som kan øke kundetilfredsheten ved å tilby en transparent og nøyaktig faktureringsmetode.

For mer informasjon om hvordan Autogear kan transformere din virksomhets bilbruk og prosjektregnskap, snakk med en av våre erfarne rådgivere:

New call-to-action