<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">

Paul Vuijsters

Recent Posts

Autogear er klar for 2022 - med en rekke snedige oppdateringer på plass!

Av Paul Vuijsters 22. desember 2021

Autogear har alltid satt sjåføren i første rekke og brukt mye tid på å forbedre brukervennlighet for de som er på veien. Samtidig vet vi at for at arbeidsprosessene i bedriftene skal bli effektive så trengs det gode funksjoner også for administrative brukere. Derfor har vi i løpet av 2021 lansert en rekke funksjoner med tanke på større bedrifter. Et gjennomgangstema har vært å ivareta sjåførenes personvern samtidig som arbeidsflyt og rapportering forbedres.

Les mer

Skatt på firmabil med grønne skilter - Slik betaler du mindre skatt for firmabilen i 2021!

Av Paul Vuijsters 5. februar 2021

 


Siden 2016 har det vært mulig å beregne firmabilskatt og arbeidsgiveravgift for varebil klasse 2 basert på faktisk bruk. Mange bedrifter har derfor skaffet elektronisk kjørebok for å sikre seg disse besparelsene. Det kan være mange grunner til at man bruker firmabil. Mange tenker at “det enkleste nok er å bare å beskatte bilen fullt (sjablongbeskatning), så får det bare gå sin gang”, uten å vite hvor mye ekstra utgifter det faktisk medfører for både ansatt og bedriften.

Les mer

Slik kan norske bileiere tjene flere tusen ekstra kroner per måned!

Av Paul Vuijsters 9. juli 2019

9423 nordmenn har gjennomført Autogears kjøreboktest. Tallene taler for seg selv - nordmenn flest kan med enkle grep øke inntekten med flere tusen kroner.

Les mer

Slik fjerner Autogear usikkerhet ved å tilby pilotperioder for interesserte bedrifter

Av Paul Vuijsters 7. november 2018

Mange bedrifter vurderer elektronisk kjørebok som underlag for kjøregodtgjørelse eller variabel firmabilbeskatning. Og mange bedriftsledere føler seg usikre på om tjenesten vil fungere godt i samspill med bedriftens prosesser og ansatte. Den usikkerheten liker vi i Autogear å fjerne før vi tar nye kunder ombord. Derfor har vi laget en strukturert pilot-prosess, hvor bedrifter som mistenker at de kan få en høy return on investment får teste Autogear “live” i egen bedrift og med egne prosesser rundt reiseregning, beskatning og lønn.

Les mer

Om Autogear

Om Autogear

Autogear er et norsk teknologiselskap som er spesialisert på elektronisk kjørebok til bruk i biler som brukes både i jobb og privat. Selskapet har levert elektronisk kjørebok i over 10 år og har hovedkontor i Oslo.

Les mer ›

  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.
Få e-post om nye innlegg:


Siste artikler i bloggen: