<img src="//bat.bing.com/action/0?ti=5116139&amp;Ver=2" height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden;">
Gå til innhold

Slik fungerer Autogear kjørebok

Autogear er en elektronisk kjørebok som lagrer all din kjøring og kalkulerer beløp og avstander. Skriver du kjøregodtgjørelse gir dette stor tidsbesparelse. Dersom du har firmabil gir dette dokumentasjon på bilbruken og er uunnværlig ved bokettersyn.

En kjørebok er dokumentasjon av hver enkelt tur man kjører i jobbsammenheng

Ingen kjørebok, ingen kjøregodtgjørelse. Årsaken til at man må dokumentere bilbruken kan være flere. Enten bruker man privat bil i arbeid og skal få kompensasjon for bilbruken eller så har man en firmabil som man av skattemessige årsaker skal dokumentere ikke brukes privat.

Det skal registreres hvor man startet og stoppet turen, når man kjørte, formål med turen, hvor langt man kjørte, bompasseringer og lignende. Innholdet i kjøreboken bestemmer om den tilfredsstiller krav til en offentlig godkjent kjørebok, det betyr at en godkjent kjørebok kan skrives med papir og penn så lenge kriteriene fra myndighetene er oppfylt. En elektronisk kjørebok gir mest mulig riktig registrering. Den er tidsbesparende og oversiktlig, og den oppfyller alle krav fra skatteetaten.

autogear-collage-2022


Automatisk registrering av kjørte kilometer

Sporing med GPS

En elektronisk kjørebok består av en GPS-enhet til bilen din som dokumenterer hver enkelt tur du kjører.  ECIT Autogear sin løsning krever ingen installasjon eller verkstedbesøk. Som kunde kan du velge mellom en GPS-enhet som plugges inn i bilens 12volts-uttak, en som plugges inn i bilens diagnoseport (OBD2-porten), eller en som kobles på bilbatteriet. Enhetene har et innebygget SIM-kort som automatisk sender kjøreloggen til en web-basert kjørebok. Så fort GPS-enheten er plugget inn og bilen er i bevegelse vil GPS-enheten sende bilens posisjon til din kjørebok. 

 

Sortering av turer

Skill mellom turer privat og i arbeid

ECIT Autogear har markedets beste løsning for å skille mellom kjøring privat og på jobb. Alle dine turer vil bli automatisk registrert som privat eller arbeid og med oppdaterte bompasseringer. 

I løsningen finner du smarte funksjoner som bidrar til å automatisere og optimalisere bruken av kjørebok som f.eks:

  • Arbeidsregel - Sett opp din arbeidsdag og alle turene vil automatisk bli satt som jobb-turer.
  • Adresseliste - Lagre dine faste adresser og turene vil automatisk registreres etter kriteriene i adresselisten.
  • Autobekreftelse - Automatisk bekrefte turene og hoppe over Innboksen, turene vil gå rett til Bekreftede turer.

Leveringsklare rapporter

Smarte rapporter

Revisorgodkjente rapporter utviklet både for bedrifter og enkeltpersoner. Våre integrasjoner til regnskapssystemer gjør at du kan sende over rapport med et par tastetrykk.

Du vil enkelt finne rapporter til lønnskjøring, prosjekt, miljø, faktureringsgrunnlag og mye mer. 

Eksempel på vår prosjektrapport som du også får med utslipp av Co2- og NoX utlipp

Prosjektrapporten

Støtte for flere brukere på samme konto

En konto for alt 

I løsningen er det mulig å kunne sette opp egne team som gjør det mulig for hele bedriften å være samlet på en konto uansett avdeling, område, firmabil eller privatbil. 

Dette vil forenkle og effektivisere det administrative arbeidet. Lønnskjøring er kun noen tastetrykk unna uansett om det skal beskattes for privatkjøring eller utbetales kjøregodtgjørelse.

Og personvernet vil alltid ivaretas med egne personvernsinnstillinger.

 

 

New call-to-action